(bv: 020108094, 099699052, 131999190, 131999094, 990916053, 189999004, 029199283, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901033) met declaratienummer (15C938)

Inbrengen van een gewrichtsprothese bij Een aangeboren afwijking van de heup


Prijs van: Inbrengen van een gewrichtsprothese bij Een aangeboren afwijking van de heupKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 46 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.277%
190011Eerste polikliniekbezoek.135%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.6,7555%
190204Verpleegdag.6,1945%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0815%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38567Vervanging van de femurkop en het acetabulum.1,0199%
38560Acetabuloplastiek.19%
39035Transpositie van bot of kraakbeen.15%
38541Capsulectomie en artrolyse van het heupgewricht.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.110%
39099Anesthesie bij behandeling met radium of isotopen in gesloten bronnen.19%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,3499%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,674%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,9298%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,4195%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4388%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9777%
70715Trombocyten tellen1,9665%
70442Natrium2,4364%
70443Kalium2,4564%
70419Kreatinine2,3560%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,3550%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,0832%
70116Ureum2,2525%
70703Bezinkingssnelheid1,522%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,517%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,3816%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,2510%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).38%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,26%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,26%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,255%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,55%
70303Sediment14%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,334%
70468Melkzuur1,334%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,674%
70424Alkali reserve63%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,53%
70469Magnesium1,53%
70119Chloride1,53%
70718Differentiele telling (machinaal)1,53%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk13%
70707Protrombinetijd13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,439%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,58%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,86%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,755%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,7565%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190305Totale heup.1,04100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,6727%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.1,0257%
190021Klinische opname1,0343%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.15%
;