(bv: 990616010, 029099076, 131999068, 990616021, 109599016, 029299022, 079999015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901039) met declaratienummer (15C943)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heup


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heupKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2978%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0872%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.117%
190055Dagverpleging II.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,44100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38580Gipsbroek.1,3367%
38582Gipsbroek, niet verband houdende met een operatieve ingreep.1,533%
38548Onbloedige repositie onder algehele anesthesie met aansluitend heupgips voor heupdysplasie bij pasgeborenen.1,1733%
38895Verwijderen groot gips.128%
38889Vernieuwing gipsverband.117%
38894Verwijderen klein gips.16%
38530Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een pertrochantere fractuur.16%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.16%
38555Onbloedige repositie onder algehele anesthesie met aansluitend heupgips voor dubbelzijdige heupdysplasie bij pasgeborenen.16%
38556Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,9494%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,483%
89070Echografie onderste extremiteit.3,2939%
39401Arthrografie van de heup.117%
89213Arthrografie heupgewricht.16%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,8844%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,511%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,511%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16%
70303Sediment56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.322%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch111%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch111%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie36%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0783%
39692Preassessment opname.1,3333%
;