(bv: 109999058, 979001221, 990516036, 020108063, 029399033, 029499005, 020117037, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901052) met declaratienummer (15C954)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 34 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.34100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39305Lumbaalpunctie.1100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30222Inbrengen van een subcutaan reservoir voor punctie van ventrikel liquor.1100%
30105Trepanatie voor een of meerdere extracerebrale subdurale haematomen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2100%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.2100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.2100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.3100%
88925Radiologisch onderzoek vena cava inferior.1100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.6100%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1100%
89125Flebografie van het bekken.1100%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.3100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2100%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1100%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen4100%
70443Kalium5100%
74801Eiwit2100%
70689C-reactive proteinen (CRP)4100%
70116Ureum3100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)4100%
70737Tromboplastinetijd, partieel38100%
70468Melkzuur1100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1100%
70481Cellen tellen in liquor2100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
70419Kreatinine5100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3100%
74896Alkalische fosfatase3100%
70707Protrombinetijd35100%
70442Natrium5100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3100%
70496Osmolariteit1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193021Logopedie.5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1100%
;