(bv: 029699005, 192001010, 979002187, 990089067, 149999010, 979001256, 990061068, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901058) met declaratienummer (15D661)

Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel


Prijs van: Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 19 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5959%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.9,79100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.224%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38460(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.1,1394%
38808Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.135%
38459(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.135%
38431Percutane vertebroplastiek.112%
38450Columnotomie bij verstijving wervelkolom.112%
38458(Re)spondylodese 1 segment.112%
30312Vertebrectomie thoracaal met spondylodese.112%
38453Operatieve verstijving van de wervelkolom over 4 of meer wervels.2,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38484Gipscorset.135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.282%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.2,259%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5653%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,2547%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).147%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,7241%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.112%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium4,2788%
70419Kreatinine2,5388%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,0788%
70442Natrium4,2788%
70116Ureum1,8788%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,3976%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,9165%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,0965%
70715Trombocyten tellen2,8953%
74802Albumine253%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,753%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,3753%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,4653%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel147%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,547%
70421Fosfaat1,547%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,547%
70469Magnesium1,547%
70119Chloride1,1441%
70468Melkzuur3,4341%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,8641%
70703Bezinkingssnelheid1,6735%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,3335%
70707Protrombinetijd2,3335%
74891ALAT, SGPT, Transaminase124%
70303Sediment124%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase124%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,524%
70489ASAT, SGOT, transaminase124%
74896Alkalische fosfatase124%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep6,6818%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)112%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)112%
70130Urinezuur112%
70716Reticulocyten tellen112%
74895Kreatine-fosfokinase112%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk112%
70718Differentiele telling (machinaal)112%
70307Amylase112%
72570Thyroxine (vrij T4)112%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu112%
72573Thyrotrofine (TSH)112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,1541%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.124%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)124%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk324%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch224%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,524%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch412%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,524%
193012Enkelvoudige ergotherapie212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).1,2647%
190325Wervelprothese.112%
190307Osteosynthesemateriaal wervelkolom.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,3821%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,510%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1253%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3418%
;