(bv: 990816021, 099899039, 020108145, 020108193, 029199029, 990216034, 979001127, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901060) met declaratienummer (15D663)

Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel


Prijs van: Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.7100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38450Columnotomie bij verstijving wervelkolom.1100%
38459(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium1100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2100%
70443Kalium1100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;