(bv: 029199279, 149399056, 990061068, 979001159, 028999026, 029199117, 029999013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (170901070) met declaratienummer (15D673)

Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel


Prijs van: Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 223 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 995,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4457%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,342%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2521%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,9682%
190205Verpleegdag klasse 3B.13,8818%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,921%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,0813%
39846Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38417Herstel contourdefect thorax, Ravitch procedure (zie 038418 voor Nuss procedure, 038419 voor siliconenimplantaat).1,0185%
32621Sluiten fistel thoraxwand.1,789%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.14%
38412PartiŽle thoracoplastiek.13%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).12%
38418Herstel contourdefect thorax, Nuss procedure (zie 038417 voor Ravitch procedure, 038419 voor siliconenimplantaat).1,52%
38419Herstel contourdefect thorax d.m.v. subcutaan inbrengen siliconenimplantaat (zie 038417 voor Ravitch procedure, 038418 voor Nuss procedure).12%
32660Grote borstwandresectie in verband met een doorgegroeide maligniteit.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,54%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2883%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,027%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,5382%
70443Kalium3,9782%
70419Kreatinine3,9181%
70442Natrium3,9880%
70116Ureum3,7980%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,1777%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,1675%
70715Trombocyten tellen3,3173%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,5261%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,5454%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6753%
70707Protrombinetijd2,4545%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,6835%
70703Bezinkingssnelheid1,2834%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,4532%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,331%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9431%
70108Diaceetzuur126%
74802Albumine1,4422%
74801Eiwit1,3320%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk24,616%
74896Alkalische fosfatase2,5414%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,0814%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,6914%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2711%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)49%
70469Magnesium1,867%
70716Reticulocyten tellen2,867%
70738Trombinetijd1,147%
70718Differentiele telling (machinaal)3,56%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,676%
70119Chloride2,046%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk45%
70714Eosinofielen tellen2,54%
74895Kreatine-fosfokinase2,254%
70421Fosfaat23%
70820BNP/NT-proBNP1,333%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,333%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,673%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel13%
70303Sediment12%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,52%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,52%
70468Melkzuur12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,339%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,0430%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,3822%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,7517%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,9316%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,0715%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,110%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)24%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay13,45%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.39%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,54%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,194%
190034Afwezigheidsdag1,867%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.12%
;