(bv: 099899088, 131999258, 099799009, 020109019, 059899052, 990316023, 069899240, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (179799016) met declaratienummer (15C965)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijkingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 32 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2680%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.31,8980%
190204Verpleegdag.3420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.340%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39939Aerosolbehandeling.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
120070Maagontledigingsonderzoek (063).120%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.220%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.220%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.120%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.420%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.220%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.120%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.220%
120034Skeletdensitometrie heupen.120%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.220%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.120%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.320%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.120%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.120%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.120%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine11,380%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5180%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,0380%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,2880%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,3480%
70715Trombocyten tellen10,5580%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,380%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,2880%
70442Natrium1460%
74896Alkalische fosfatase7,6760%
70443Kalium1460%
74802Albumine760%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1260%
70116Ureum10,3360%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,0260%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,7160%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,3860%
70717Differentiele telling (hand)6,540%
74801Eiwit440%
72649Ferritine140%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1040%
70703Bezinkingssnelheid2,540%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.740%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.16,1440%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5240%
72573Thyrotrofine (TSH)120%
70130Urinezuur2220%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed320%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling120%
70487Fibrinogeen320%
70421Fosfaat1620%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)720%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)120%
70303Sediment320%
70714Eosinofielen tellen320%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.120%
70108Diaceetzuur320%
70738Trombinetijd320%
70449Transferrine120%
70307Amylase320%
72570Thyroxine (vrij T4)120%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).320%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie220%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)120%
70716Reticulocyten tellen320%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1020%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)220%
70437IJzer120%
74151Lipase320%
70119Chloride320%
70707Protrombinetijd820%
70469Magnesium820%
74251Cholesterol, HDL1,0220%
70425Cholesterol, totaal1,0220%
70460Triglyceriden1,0220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).120%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,0220%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,0220%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,0220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2580%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72903Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek.220%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193021Logopedie.320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2680%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,0140%
190034Afwezigheidsdag2,0420%
;