(bv: 972802095, 029299053, 990061014, 069499009, 131999005, 100501051, 131999037, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (182199010) met declaratienummer (15C975)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klachtKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 110 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,139%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3239%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6530%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,675%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,2983%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,8813%
190206Verpleegdag klasse 3C.41,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,9951%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3718%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0610%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,198%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,133%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,413%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,22%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5111%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,1780%
87070Echografie van de buikorganen.1,546%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3140%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1632%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6916%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,2211%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,2210%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,0510%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,079%
89070Echografie onderste extremiteit.1,188%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,755%
81290MRI hersenen1,465%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,74%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,24%
120030Statisch skeletonderzoek.1,144%
87090MRI abdomen.1,224%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,564%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,064%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,883%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,473%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,433%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,143%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,173%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,032%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,092%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,22%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium17,4795%
70443Kalium17,3895%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,8295%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,3895%
70419Kreatinine15,1395%
70715Trombocyten tellen10,1393%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,3290%
70116Ureum12,9489%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.44,4289%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,5889%
74896Alkalische fosfatase5,3588%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,3388%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,4187%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,2687%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,6987%
74802Albumine5,1281%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,579%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,7378%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,4773%
70703Bezinkingssnelheid3,3863%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3561%
74801Eiwit3,1756%
70421Fosfaat5,5656%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4847%
70303Sediment2,4846%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,0845%
74895Kreatine-fosfokinase2,6643%
70307Amylase2,4741%
70707Protrombinetijd7,0141%
70469Magnesium6,8440%
72649Ferritine1,5239%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3235%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,2534%
72582Foliumzuur1,2834%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,8632%
70717Differentiele telling (hand)3,2631%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,5130%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4528%
70119Chloride5,328%
70437IJzer1,4228%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,8427%
70449Transferrine1,5724%
70468Melkzuur4,7624%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,8224%
70716Reticulocyten tellen2,3723%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,917%
70496Osmolariteit2,8417%
72501Cortisol1,5117%
70424Alkali reserve16,6516%
70820BNP/NT-proBNP1,5915%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2415%
71511Vitamine B1, Thiamine1,1115%
70130Urinezuur1,3815%
70425Cholesterol, totaal1,4115%
77291Haptoglobine1,3215%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,0413%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5313%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,2313%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,7512%
70460Triglyceriden1,4412%
74151Lipase2,3712%
74899Troponine, cardiale isovorm2,6711%
72646Parathormoon (PTH)1,2211%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,5211%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,8410%
74251Cholesterol, HDL1,49%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,679%
70483Ammoniak1,529%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,359%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,18%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,537%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,127%
74065HbAlc1,327%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)6,637%
70476Immunoglobuline, elk2,337%
70714Eosinofielen tellen3,757%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,227%
70445IJzerbindingscapaciteit1,596%
70487Fibrinogeen1,596%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,785%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,825%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,44%
70108Diaceetzuur2,14%
72550ACTH, corticotrofine1,364%
70481Cellen tellen in liquor1,74%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,024%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,383%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)13%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,383%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.23%
71739Micro-albumine in urine1,433%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,433%
74758Bence Jones eiwit1,613%
72565Prolactine (PRL)1,033%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,173%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,333%
70110Indican2,173%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,833%
70312Bloed (occult) in diverse materialen2,333%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)6,333%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,673%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,542%
70738Trombinetijd6,862%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,912%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)2,582%
74064Geglyceerde hemoglobine1,62%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,22%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof22%
72576Trijoodthyronine (T3)12%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof19,22%
74803Myoglobine1,22%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,862%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,9666%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2364%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,8954%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,6652%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,7739%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1237%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1728%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,3724%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,9524%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,1415%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,1614%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,4111%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,6710%
70503Kweekproef op tuberculose2,3710%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,669%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,959%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,68%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,576%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,55%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,375%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,185%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,825%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,095%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,814%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,94%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,674%
71105HBs antigeen1,383%
70517Beta lactamase test1,633%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch43%
70913Wormeieren (concentratie)1,53%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme1,883%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,293%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,143%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,763%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,53%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF3,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2727%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,6814%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,428%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,637%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,334%
79993CLB-referentietarief.24%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,1243%
193021Logopedie.8,275%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,44%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,3914%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,294%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2869%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3969%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,178%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,866%
190034Afwezigheidsdag3,63%
190031Verkeerde bed13,42%
;