(bv: 020108045, 069499026, 060301012, 029099037, 099699004, 990089097, 039899011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (182199046) met declaratienummer (15C998)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Operatieve ingreep


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Operatieve ingreepKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4663%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5240%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,229%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.50,0871%
190205Verpleegdag klasse 3B.45,529%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.326%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).114%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.19%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.23%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.13%
39118Antroscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief eventuele nasendoscopie.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
30555Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade, lumbosacraal.23%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.13%
34685Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,527%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,56%
32688Therapeutische pleurapunctie.13%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.13%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.53%
38894Verwijderen klein gips.13%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.13%
32600Behandeling met zuigdrainages.13%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,7670%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,5762%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5241%
87070Echografie van de buikorganen.2,0933%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,414%
89070Echografie onderste extremiteit.111%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,339%
81290MRI hersenen16%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,56%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,56%
87090MRI abdomen.16%
83290MRI thoracale wervelkolom.43%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.13%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
39494Echografie van het hart.13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.13%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.13%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).23%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.23%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
120031Meerfasen skeletonderzoek.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium18,3291%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,9491%
70443Kalium18,0791%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,6489%
70116Ureum13,8189%
70419Kreatinine16,289%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,5989%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,1585%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,6585%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,7885%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,5885%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.35,0385%
74896Alkalische fosfatase7,4682%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,882%
70715Trombocyten tellen10,479%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.36,6874%
70703Bezinkingssnelheid5,7666%
70307Amylase3,8162%
74802Albumine7,4259%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,8558%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,4153%
70119Chloride4,0147%
74895Kreatine-fosfokinase2,7947%
70718Differentiele telling (machinaal)3,743%
74801Eiwit5,6743%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,741%
70421Fosfaat6,2140%
70707Protrombinetijd11,9338%
70303Sediment2,1838%
70469Magnesium4,4234%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,1126%
70468Melkzuur2,5924%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,523%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,3823%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8721%
70460Triglyceriden2,7120%
70717Differentiele telling (hand)4,5720%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,8519%
72649Ferritine1,1717%
74899Troponine, cardiale isovorm1,8317%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,6717%
74151Lipase315%
72573Thyrotrofine (TSH)1,214%
70820BNP/NT-proBNP114%
70737Tromboplastinetijd, partieel13,214%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,813%
70738Trombinetijd6,511%
72570Thyroxine (vrij T4)111%
72582Foliumzuur1,2511%
70424Alkali reserve6,511%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2511%
70425Cholesterol, totaal1,511%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief29%
71512Vitamine B6, Pyridoxine19%
70487Fibrinogeen2,339%
70449Transferrine29%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,679%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu5,679%
71511Vitamine B1, Thiamine1,339%
70716Reticulocyten tellen3,776%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,56%
70714Eosinofielen tellen1,56%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)36%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,56%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)16%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)24,56%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,714%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).63%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.13%
77451Antitrombine III activiteit13%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie13%
70431Vitamine A13%
71739Micro-albumine in urine33%
70732Bloedstollingsfactor V33%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk33%
70128Kreatine73%
72531Oestron, oestradiol, elk13%
78041Zwangerschapsreactie uit serum13%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.13%
70437IJzer13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
70108Diaceetzuur13%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit13%
70735Bloedstollingsfactor IX13%
70704Bloedingstijd33%
70130Urinezuur13%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)13%
70438Vitamine E13%
74764Prealbumine23%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)513%
70110Indican43%
72646Parathormoon (PTH)13%
70220Osmolariteit in faeces13%
70496Osmolariteit33%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,166%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7465%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1160%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,6553%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,1752%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1249%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,9436%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,7120%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,7511%
70517Beta lactamase test2,7511%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig111%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,511%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch4,339%
70503Kweekproef op tuberculose16%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)16%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief26%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch23%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.13%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum43%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay43%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
70620L-agglutinatie13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
71105HBs antigeen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,329%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,339%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.13%
70827Zink13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,2238%
193021Logopedie.3,56%
193003Kinderfysiotherapie23%
193012Enkelvoudige ergotherapie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,339%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4171%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5148%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,1612%
190031Verkeerde bed163%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).13%
;