(bv: 059899053, 991316025, 140301014, 159899016, 991216017, 990316030, 020108056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (182199048) met declaratienummer (15D000)

Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Operatieve ingreep


Prijs van: Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Operatieve ingreepKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 57 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 45 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8969%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4536%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4822%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).2,338%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.56,4161%
190204Verpleegdag.57,7139%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,4122%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1611%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,8610%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.4,27%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,27%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.16%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,334%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).24%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.13%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,53%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,9237%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,1717%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,0711%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,7110%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,4310%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,1410%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).17%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).1,16%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,256%
38808Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.1,256%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).14%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).14%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.1,334%
38632Operatieve behandeling fractuur van de tibiaschacht.1,674%
35212Open leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).1,334%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.14%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.14%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,684%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.13%
38851Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.1,53%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.1,53%
34563Operatie bij maagdarmcolonfistel, open procedure (zie 034565 voor endoscopisch).1,53%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,53%
32203Tracheotomie.13%
34602Enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena, open procedure (zie 034603 voor endoscopisch).13%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.1,53%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).13%
34792Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).13%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).13%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.23%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
33692Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.2,53%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.13%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.2,714%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,2511%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,334%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.1,674%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,53%
38885(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders behandelde of gereponeerde fracturen.1,53%
38889Vernieuwing gipsverband.73%
32600Behandeling met zuigdrainages.2,53%
38895Verwijderen groot gips.1,53%
32688Therapeutische pleurapunctie.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,6770%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,2159%
87070Echografie van de buikorganen.1,8146%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,6434%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,3313%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2213%
89070Echografie onderste extremiteit.1,7813%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.3,838%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.27%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.27%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,87%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,256%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,495%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.24%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.14%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,334%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,334%
39494Echografie van het hart.1,334%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.14%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.13%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,53%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.23%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,53%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.2,53%
81290MRI hersenen13%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.3,53%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.2,53%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.53%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.23%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling27,5178%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).61,3178%
70442Natrium48,8778%
70443Kalium47,8878%
70419Kreatinine29,6677%
70116Ureum23,5275%
70715Trombocyten tellen23,9474%
74896Alkalische fosfatase10,4671%
74891ALAT, SGPT, Transaminase11,0871%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1071%
70689C-reactive proteinen (CRP)24,1470%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.49,5570%
70489ASAT, SGOT, transaminase11,0869%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk12,9268%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)10,163%
74802Albumine15,1259%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.42,2858%
70421Fosfaat16,6256%
74801Eiwit4,9656%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,154%
70703Bezinkingssnelheid6,6653%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed57,8852%
70469Magnesium16,8649%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,9548%
70468Melkzuur23,5946%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,2246%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.8,4345%
70307Amylase5,7744%
70119Chloride20,3442%
74895Kreatine-fosfokinase5,1541%
70718Differentiele telling (machinaal)3,439%
70707Protrombinetijd19,9338%
70303Sediment2,234%
70717Differentiele telling (hand)7,6233%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,5130%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)17,4929%
70460Triglyceriden5,2829%
70737Tromboplastinetijd, partieel34,4327%
70424Alkali reserve153,0523%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,5720%
74151Lipase2,3118%
72649Ferritine2,6918%
70716Reticulocyten tellen6,1518%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,8215%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,3615%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,1815%
70437IJzer1,514%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel7,114%
72582Foliumzuur1,5613%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)8,1113%
72573Thyrotrofine (TSH)2,7511%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu30,6311%
72570Thyroxine (vrij T4)2,7511%
70496Osmolariteit2,411%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,2910%
70487Fibrinogeen9,8610%
70130Urinezuur2,678%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,27%
70738Trombinetijd4,87%
70425Cholesterol, totaal2,167%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,947%
70449Transferrine1,756%
70820BNP/NT-proBNP1,756%
70108Diaceetzuur1,756%
70483Ammoniak1,256%
70714Eosinofielen tellen2,56%
74899Troponine, cardiale isovorm1,756%
70445IJzerbindingscapaciteit1,256%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)116%
70431Vitamine A1,15%
70704Bloedingstijd19,265%
70438Vitamine E1,385%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,334%
72646Parathormoon (PTH)1,334%
71511Vitamine B1, Thiamine24%
77291Haptoglobine14%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,334%
70732Bloedstollingsfactor V7,334%
71512Vitamine B6, Pyridoxine24%
71739Micro-albumine in urine2,344%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,64%
77451Antitrombine III activiteit13%
70481Cellen tellen in liquor43%
74803Myoglobine1,53%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)3,53%
70221Chymotrypsine in faeces2,53%
74251Cholesterol, HDL33%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,53%
74065HbAlc1,53%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief10,53%
70476Immunoglobuline, elk43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch13,7453%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,4352%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch52,6248%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)9,2448%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,1447%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch7,0744%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch8,7635%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,8722%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,714%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig7,314%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.213%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch15,7511%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch5,1311%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,969%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.11,259%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,47%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch4,67%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.27%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,56%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch46%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,674%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media44%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd63%
71105HBs antigeen1,53%
70517Beta lactamase test23%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)33%
70503Kweekproef op tuberculose13%
70620L-agglutinatie13%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief33%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,53%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,952%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4939%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,1719%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed37%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie1,56%
70827Zink1,674%
72896Lithium23%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie13%
79993CLB-referentietarief.2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,6246%
193012Enkelvoudige ergotherapie8,87%
193003Kinderfysiotherapie13,53%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie13%
190856Fysiotherapie - revalidatie23%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd9,1320%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat75%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,755%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E16,334%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,2860%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,87%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7969%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7518%
39692Preassessment opname.1,3818%
190034Afwezigheidsdag2,217%
39691Preassessment dagopname.1,256%
;