(bv: 120401013, 029199170, 110401009, 189999010, 010501006, 990216032, 990916041, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (189599010) met declaratienummer (15D009)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Slikklachten of een zwelling of abces in de halsKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.41100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).18100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.2100%
39680Perifeer infuus inbrengen.1100%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1100%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen24100%
70468Melkzuur101100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.39100%
70130Urinezuur1100%
74802Albumine14100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)29100%
70424Alkali reserve203100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4100%
72649Ferritine4100%
70717Differentiele telling (hand)14100%
70469Magnesium19100%
70307Amylase2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase26100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed106100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).140100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.117100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk17100%
70718Differentiele telling (machinaal)6100%
70489ASAT, SGOT, transaminase26100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.135100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)26100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase13100%
70703Bezinkingssnelheid8100%
70442Natrium118100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling31100%
70116Ureum29100%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1100%
70737Tromboplastinetijd, partieel4100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6100%
70419Kreatinine32100%
74895Kreatine-fosfokinase7100%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1100%
70707Protrombinetijd4100%
70443Kalium118100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)3100%
70119Chloride8100%
74801Eiwit13100%
70820BNP/NT-proBNP2100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4100%
70421Fosfaat17100%
74896Alkalische fosfatase27100%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch23100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.17100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch25100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd450%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;