(bv: 020110078, 029799086, 020110013, 079699003, 020107012, 990416007, 149599022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199199008) met declaratienummer (15D032)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een letsel door een uitwendige oorzaak


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een letsel door een uitwendige oorzaakKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 29 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.29100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1100%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70718Differentiele telling (machinaal)13100%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)2100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase15100%
72573Thyrotrofine (TSH)1100%
70714Eosinofielen tellen9100%
70469Magnesium2100%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1100%
70307Amylase1100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk13100%
70820BNP/NT-proBNP1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).19100%
70428Angiotensine converting enzym1100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)15100%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1100%
70715Trombocyten tellen19100%
70476Immunoglobuline, elk6100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling21100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.60100%
74251Cholesterol, HDL1100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8100%
70703Bezinkingssnelheid8100%
70442Natrium20100%
74895Kreatine-fosfokinase7100%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)11100%
70716Reticulocyten tellen1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase15100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)6100%
70419Kreatinine20100%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase15100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling14100%
70443Kalium20100%
74896Alkalische fosfatase15100%
70116Ureum20100%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie2100%
70717Differentiele telling (hand)2100%
70689C-reactive proteinen (CRP)16100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.104100%
70421Fosfaat2100%
74802Albumine6100%
72570Thyroxine (vrij T4)1100%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1100%
70468Melkzuur2100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2100%
70119Chloride1100%
72649Ferritine2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1100%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd5100%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1100%
71105HBs antigeen1100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2100%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3100%
70913Wormeieren (concentratie)1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;