(bv: 070801002, 990916026, 099699040, 029499039, 029299024, 990416040, 159999008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299007) met declaratienummer (15D042)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 46 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1156%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4427%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0520%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,7682%
190205Verpleegdag klasse 3B.46,4417%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6540%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,138%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).3,54%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,333%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,133%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.42%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).12%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).14%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.12%
39680Perifeer infuus inbrengen.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,0369%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,760%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,2120%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1317%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,1316%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,2513%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,111%
87070Echografie van de buikorganen.1,2210%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,3310%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,6710%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,388%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,388%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,258%
81290MRI hersenen1,336%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.16%
82490MRI achterste schedelgroeve.15%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.24%
39494Echografie van het hart.14%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.14%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,254%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,52%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,52%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,587%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,6287%
70442Natrium1187%
70443Kalium10,6787%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,7385%
70419Kreatinine9,3885%
70715Trombocyten tellen7,0885%
70116Ureum8,6481%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,3580%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,6778%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,7677%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,8372%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,0472%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,2170%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,3369%
74896Alkalische fosfatase3,8365%
70703Bezinkingssnelheid3,4164%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,4552%
70303Sediment2,0248%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3842%
74802Albumine2,3640%
74801Eiwit1,934%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,8831%
70707Protrombinetijd4,8631%
70119Chloride4,4730%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,3630%
74895Kreatine-fosfokinase2,5430%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,4625%
70421Fosfaat4,8324%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6823%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,0619%
70717Differentiele telling (hand)3,1218%
70496Osmolariteit2,9417%
70425Cholesterol, totaal217%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym216%
70469Magnesium5,0716%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,616%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6716%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3615%
70460Triglyceriden1,6914%
72649Ferritine1,3814%
72570Thyroxine (vrij T4)1,8514%
70307Amylase1,9213%
70468Melkzuur2,3313%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,513%
70716Reticulocyten tellen2,3313%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5512%
74251Cholesterol, HDL1,611%
72582Foliumzuur1,111%
70820BNP/NT-proBNP1,811%
70130Urinezuur1,1110%
74899Troponine, cardiale isovorm1,8910%
70737Tromboplastinetijd, partieel9,758%
70424Alkali reserve5,388%
71511Vitamine B1, Thiamine1,437%
70437IJzer17%
70714Eosinofielen tellen1,56%
74065HbAlc1,56%
70449Transferrine15%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,254%
70202Bilirubine, kwalitatief2,254%
70738Trombinetijd17,254%
70483Ammoniak14%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70487Fibrinogeen1,673%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70108Diaceetzuur1,333%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch33%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel5,333%
72575Thyroxine (T4)32%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)12%
72576Trijoodthyronine (T3)22%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen4,52%
77291Haptoglobine12%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,52%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,52%
70208Amylase12%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu22%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,155%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,5552%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,7951%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch35,7144%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,1140%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch427%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,1724%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,638%
70517Beta lactamase test2,297%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,676%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,85%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,754%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,54%
71105HBs antigeen1,54%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.23%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd93%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,333%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,673%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch23%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,673%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay42%
70514Interactie MRC van twee antibiotica52%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)12%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.42%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)12%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,56%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie15%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.6,333%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed43%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie9,52%
72896Lithium7,52%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,4555%
193021Logopedie.11,1325%
193012Enkelvoudige ergotherapie10,7115%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,9214%
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).63%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.12%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,52%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie16,52%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd29%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1968%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1956%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,836%
190034Afwezigheidsdag44%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.13%
;