(bv: 029799010, 979003008, 069899213, 089999021, 990089097, 972804026, 029299054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299017) met declaratienummer (15D051)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 68 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9748%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1148%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1635%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.44,7682%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,0317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,828%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,579%
38484Gipscorset.1,587%
38894Verwijderen klein gips.1,57%
38895Verwijderen groot gips.1,936%
38423Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).1,266%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,086%
38420Klinische behandeling bekkenfractuur.13%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.1,863%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,143%
38889Vernieuwing gipsverband.23%
32600Behandeling met zuigdrainages.13%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,22%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.1,22%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,9356%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,2245%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,6528%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,4820%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,2719%
87070Echografie van de buikorganen.1,2719%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,4417%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,3716%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2716%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6314%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,3913%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,6312%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2210%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,79%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.3,548%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,288%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.3,57%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,216%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,064%
89070Echografie onderste extremiteit.1,53%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.13%
120030Statisch skeletonderzoek.1,083%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,333%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.23%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,4282%
70443Kalium10,4178%
70442Natrium10,2178%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.22,1378%
70419Kreatinine8,0777%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,4877%
70116Ureum7,5174%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,8666%
70715Trombocyten tellen6,1466%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,7459%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,0753%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,8650%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,6848%
74896Alkalische fosfatase3,7248%
70703Bezinkingssnelheid4,5247%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,8347%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,5843%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,8739%
70303Sediment1,8935%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,6234%
74802Albumine3,332%
70718Differentiele telling (machinaal)3,0330%
74801Eiwit1,8630%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,7627%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,8426%
74895Kreatine-fosfokinase2,3224%
70707Protrombinetijd8,7924%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1323%
70421Fosfaat4,1522%
70307Amylase3,0420%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,4219%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1517%
70119Chloride2,8717%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,8915%
70717Differentiele telling (hand)3,4115%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1814%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,8713%
70469Magnesium4,8713%
72649Ferritine1,413%
72582Foliumzuur1,1812%
70468Melkzuur4,6112%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,5612%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,3712%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8310%
70820BNP/NT-proBNP1,59%
72570Thyroxine (vrij T4)1,19%
70424Alkali reserve15,898%
74899Troponine, cardiale isovorm1,597%
70437IJzer1,297%
70496Osmolariteit2,257%
70716Reticulocyten tellen1,387%
70449Transferrine1,197%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)16%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,466%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,626%
71511Vitamine B1, Thiamine15%
70425Cholesterol, totaal1,225%
70108Diaceetzuur1,735%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,144%
70714Eosinofielen tellen2,194%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)11,34%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,564%
74151Lipase24%
70130Urinezuur1,253%
70460Triglyceriden1,433%
70738Trombinetijd1,333%
70481Cellen tellen in liquor3,673%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
77291Haptoglobine13%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,092%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk32%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,22%
70445IJzerbindingscapaciteit2,42%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen22%
70487Fibrinogeen1,42%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2644%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,1244%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8842%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch28,4635%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,1624%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,5118%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,2918%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1912%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,59%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,076%
70517Beta lactamase test1,646%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,466%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,784%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,883%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig23%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch6,333%
71105HBs antigeen1,333%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay43%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,455%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie14%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,573%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.24,0445%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,585%
193021Logopedie.10,633%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,7516%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2672%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,633%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2772%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,545%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).16,354%
39692Preassessment opname.1,173%
;