(bv: 119899018, 020109063, 990022054, 990516037, 998418016, 020108243, 079799036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299023) met declaratienummer (15D054)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0675%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,1725%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.121%
190009Klinisch intercollegiaal consult.4,58%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,592%
190205Verpleegdag klasse 3B.994%
190206Verpleegdag klasse 3C.334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0946%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38530Conservatieve behandeling fractuur van het collum van het femur, respectievelijk een pertrochantere fractuur.113%
38895Verwijderen groot gips.14%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.14%
38484Gipscorset.14%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
38531Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra- en transcondylaire fractuur.14%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.24%
38184Conservatieve behandeling clavicula fractuur.14%
38556Onbloedige repositie traumatische heupluxatie.14%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.14%
38321Conservatieve behandeling van fractuur van een grondlid van iedere volgende vinger met dislocatie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.3,7688%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2583%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,421%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2517%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).117%
87070Echografie van de buikorganen.117%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.113%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.18%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.18%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,58%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.18%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.18%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.44%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.14%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.14%
120030Statisch skeletonderzoek.14%
84042CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.14%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,5796%
70419Kreatinine11,0592%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,6892%
70443Kalium1292%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,5288%
70442Natrium11,6788%
70116Ureum10,4888%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.40,4888%
70715Trombocyten tellen7,183%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2575%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,3867%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,9363%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,2763%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,2158%
70703Bezinkingssnelheid6,2958%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7958%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,3658%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,558%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,4654%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,2354%
74896Alkalische fosfatase2,1554%
74802Albumine2,8246%
70303Sediment242%
74895Kreatine-fosfokinase2,442%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,8938%
70718Differentiele telling (machinaal)338%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1333%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,2533%
70820BNP/NT-proBNP2,5729%
74801Eiwit1,2929%
70307Amylase1,7129%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,5729%
70421Fosfaat425%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,8325%
74899Troponine, cardiale isovorm1,621%
71511Vitamine B1, Thiamine1,421%
70707Protrombinetijd15,621%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine117%
70469Magnesium217%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2517%
70119Chloride717%
72582Foliumzuur113%
70468Melkzuur2,6713%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu413%
70424Alkali reserve6,3313%
70717Differentiele telling (hand)1,3313%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,6713%
70108Diaceetzuur1,3313%
70110Indican1,58%
72570Thyroxine (vrij T4)18%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,58%
70312Bloed (occult) in diverse materialen1,58%
70425Cholesterol, totaal18%
74251Cholesterol, HDL14%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof24%
70130Urinezuur14%
72649Ferritine14%
70714Eosinofielen tellen14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch154%
70496Osmolariteit14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)14%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk94%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).24%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
70481Cellen tellen in liquor14%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).14%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
74151Lipase14%
70487Fibrinogeen14%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof24%
74803Myoglobine14%
72646Parathormoon (PTH)14%
70460Triglyceriden14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,2567%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,2958%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2158%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch24,542%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch338%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7129%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch17,221%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch217%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,517%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,3313%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,58%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.28%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.18%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.14%
70643Immunodiffusie reactie34%
70503Kweekproef op tuberculose24%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch64%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay24%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).14%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)24%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay28%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.44%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.35,7363%
193021Logopedie.12,58%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1775%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3854%
39692Preassessment opname.1,3313%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.14%
190031Verkeerde bed104%
39691Preassessment dagopname.14%
;