(bv: 020110101, 149399028, 990316039, 070401008, 990089075, 020109077, 020107024, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299091) met declaratienummer (15D710)

Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 18 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 160 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 20 435,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4760%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3852%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.18,1456%
190205Verpleegdag klasse 3B.18,4544%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.116%
38404Percutane punctie van wervel- of tussenwervellichaam onder beeldvormende techniek.24%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38460(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.1,2872%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1,2516%
38453Operatieve verstijving van de wervelkolom over 4 of meer wervels.1,2516%
38464Circumferente spondylodese (360 graden fusie middels 2 of meer incisies).112%
38458(Re)spondylodese 1 segment.1,58%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.18%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,58%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).14%
38730Operatieve behandeling calcaneus fractuur.14%
38233Operatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radius- of ulnaschacht.14%
38459(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.14%
38430Ballon kyphoplastiek (BKP).14%
38452Ventrale spondylodese.14%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.14%
38503Spongiosa uitruiming volgens Vogl, Camera of Trueta.14%
30323Laminectomie, 2 of meer niveau's (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38484Gipscorset.1,6712%
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
38722Conservatieve behandeling calcaneusfractuur.14%
38221Conservatieve behandeling typische radiusfractuur, met dislocatie en repositie.14%
38895Verwijderen groot gips.14%
38423Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).14%
38482Gipsbed ten behoeve van niet-operatieve redressie van ernstige verkromming van de wervelkolom.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,9464%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,5360%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,9248%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,4248%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,0944%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,3644%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.128%
83290MRI thoracale wervelkolom.116%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3312%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.18%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.18%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.18%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.18%
120034Skeletdensitometrie heupen.18%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.18%
87070Echografie van de buikorganen.18%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.24%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.14%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.14%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.44%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.44%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.14%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,3384%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,7184%
70443Kalium4,3972%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,7872%
70419Kreatinine3,4472%
70715Trombocyten tellen2,9472%
70442Natrium4,4472%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,6568%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,9464%
70116Ureum3,5664%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,2760%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,7156%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,440%
70718Differentiele telling (machinaal)2,540%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4436%
70703Bezinkingssnelheid3,1136%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4436%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,3336%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,532%
70707Protrombinetijd232%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,7128%
74896Alkalische fosfatase1,5728%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,620%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,820%
74801Eiwit1,420%
70303Sediment220%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,7516%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,7516%
74895Kreatine-fosfokinase1,7516%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7516%
74802Albumine1,516%
70119Chloride316%
70424Alkali reserve2,6712%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,3312%
70468Melkzuur3,3312%
70108Diaceetzuur1,3312%
70738Trombinetijd2,3312%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6712%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,6712%
70307Amylase28%
70820BNP/NT-proBNP18%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen18%
72649Ferritine1,58%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,58%
72570Thyroxine (vrij T4)18%
70212Calcium in faeces.28%
70469Magnesium1,58%
72573Thyrotrofine (TSH)18%
70421Fosfaat1,58%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,58%
70717Differentiele telling (hand)14%
72646Parathormoon (PTH)14%
70130Urinezuur14%
74899Troponine, cardiale isovorm24%
74758Bence Jones eiwit14%
70425Cholesterol, totaal14%
70206Vertering, kwalitatief14%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)24%
72112Oxaalzuur14%
70437IJzer14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.24%
70487Fibrinogeen14%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie14%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,840%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6332%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6724%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,3324%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1224%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,2516%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch116%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig18%
70517Beta lactamase test14%
71105HBs antigeen14%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.24%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch14%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie18%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,1136%
193021Logopedie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190307Osteosynthesemateriaal wervelkolom.1,820%
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,0518%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,754%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.156%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1772%
39692Preassessment opname.116%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.112%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).78%
190034Afwezigheidsdag44%
190111Toeslag neurochirurgie264%
;