(bv: 039999011, 119899030, 219799009, 990017045, 079699008, 979001205, 990003008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199299103) met declaratienummer (15D722)

Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel


Prijs van: Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 17 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 32 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0676%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3626%
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
190009Klinisch intercollegiaal consult.12%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.13,0658%
190205Verpleegdag klasse 3B.22,542%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3633%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.12%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).12%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.12%
39212Diagnostische thoracoscopie, al dan niet met strengdoorbranding.12%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.22%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.12%
32670Video-assisted thoracic surgery (VATS).12%
39780Impedantiemetingen.12%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).1,2562%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.121%
38414Resectie van de 1e rib bij costaclaviculair compressiesyndroom of van een van de overige ribben.2,6319%
32601Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure).1,1714%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,212%
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.1,259%
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).17%
38412PartiŽle thoracoplastiek.1,55%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.15%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.15%
38347Operatieve behandeling fractuur van Bennett met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.12%
35212Open leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).12%
35780Hernia diaphragmatica, thoracaal, open procedure (zie 035782 voor endoscopisch, zie 034470 voor open fundoplicatie).12%
35221Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).12%
38627Operatieve behandeling intra-articulaire tibiaplateau fractuur.12%
38133Operatieve behandeling humerusschacht fractuur door middel van ostheosynthese.22%
32650Decorticatie van de long, open procedure (zie 032651 voor thoracoscopisch, zie 032652 voor VATS procedure).12%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
38413Totale thoracoplastiek.12%
35512Proeflaparotomie.22%
38734Operatieve behandeling fracturen van de voetwortel, uitgezonderd de calcaneus.12%
38230Operatieve behandeling van antebrachius fractuur, ook monteggia fractuur genoemd.12%
32660Grote borstwandresectie in verband met een doorgegroeide maligniteit.12%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.12%
32203Tracheotomie.22%
38233Operatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de radius- of ulnaschacht.22%
35770Hernia diaphragmatica, abdominaal, open procedure (zie 035774 voor endoscopisch, zie 034470 voor open fundoplicatie).12%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,2916%
38895Verwijderen groot gips.1,677%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,337%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.15%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.15%
38420Klinische behandeling bekkenfractuur.15%
87678Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.15%
38622Conservatieve behandeling fractuur van de malleolus.15%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.15%
38894Verwijderen klein gips.1,55%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.15%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.32%
39684Inbrengen thoraxdrain.12%
38728Conservatieve behandeling fractuur van een of meerdere tenen van een voet.12%
38950VacuŁm therapie bij wondbehandeling (VAC, VacuŁm Assisted Closure), inclusief initieel aanbrengen wondbedekker.12%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.22%
80828Embolisatie van vaten.12%
38798Gipsschoen.22%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.22%
38586Loopgips voor bovenbeen.22%
33603Venasectie.12%
38889Vernieuwing gipsverband.52%
38423Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).12%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.12%
38531Conservatieve behandeling fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra- en transcondylaire fractuur.12%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.12%
38184Conservatieve behandeling clavicula fractuur.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,0594%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,5259%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2752%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,347%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,1840%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,2440%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1433%
87070Echografie van de buikorganen.1,1425%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,1319%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,6714%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,412%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).2,812%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,759%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,259%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,677%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.3,677%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,677%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.4,55%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.45%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.2,55%
87520Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior.12%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.22%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.12%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).12%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.12%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.12%
83290MRI thoracale wervelkolom.12%
120030Statisch skeletonderzoek.12%
39492Echografie van de buikorganen.12%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.12%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.22%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,0891%
70443Kalium13,9481%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,6881%
70116Ureum7,8381%
70419Kreatinine9,9781%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,6181%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2481%
70442Natrium13,3981%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,8276%
70715Trombocyten tellen10,2974%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6,2673%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,0673%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed21,4965%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,4656%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,1756%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,556%
74896Alkalische fosfatase3,9654%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,552%
70707Protrombinetijd5,2949%
74895Kreatine-fosfokinase4,447%
70468Melkzuur3,8945%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,3942%
70119Chloride9,0735%
70421Fosfaat8,635%
74802Albumine6,2933%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.933%
70469Magnesium5,6231%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,4631%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,7731%
70718Differentiele telling (machinaal)2,4228%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,0828%
74801Eiwit2,0926%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed16,3626%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,324%
70307Amylase4,524%
70487Fibrinogeen2,5621%
70303Sediment1,2221%
70703Bezinkingssnelheid3,2221%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)119%
72649Ferritine2,6319%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,5716%
70738Trombinetijd1,5716%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,812%
70424Alkali reserve7,759%
74899Troponine, cardiale isovorm29%
70460Triglyceriden2,59%
70717Differentiele telling (hand)3,337%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,337%
70130Urinezuur1,677%
70716Reticulocyten tellen1,337%
72573Thyrotrofine (TSH)15%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)35%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief15%
70212Calcium in faeces.10,55%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).15%
74151Lipase15%
72570Thyroxine (vrij T4)15%
70209Lipase12%
70496Osmolariteit12%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine12%
70110Indican12%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch32%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine12%
70425Cholesterol, totaal12%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu1032%
70449Transferrine12%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)12%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk12%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)12%
74764Prealbumine12%
70481Cellen tellen in liquor12%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).12%
70215Melkzuur, kwantitatief42%
70714Eosinofielen tellen22%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).12%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).12%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)82%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk12%
70437IJzer12%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
74901Ceruloplasmine12%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk12%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep12%
72424Apolipoproteine A, B, C, E12%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).12%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,2145%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,5642%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,538%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,8633%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,9333%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch36,1531%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch616%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,6714%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch89%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay27%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,55%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.25%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief22%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch12%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.42%
71105HBs antigeen12%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch22%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling22%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,3321%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,86%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed25%
72896Lithium32%
72846Analgetica/antirheumatica, chromatografisch12%
72884Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie12%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie12%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,924%
193021Logopedie.5,55%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd7,7644%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten9,4530%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,515%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,55%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2875%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1754%
39692Preassessment opname.1,438%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.17%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).32%
;