(bv: 990022065, 979001220, 029999041, 069599034, 991516046, 990027170, 991116013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199799008) met declaratienummer (15D107)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1478%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,6733%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,656%
190205Verpleegdag klasse 3B.3944%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,544%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.122%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.122%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.122%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,6733%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).122%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.122%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.122%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,589%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.122%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.122%
87070Echografie van de buikorganen.222%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.122%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70689C-reactive proteinen (CRP)6,856%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,856%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,856%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,544%
70116Ureum1644%
74802Albumine8,544%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed244%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1244%
70119Chloride7,544%
70489ASAT, SGOT, transaminase544%
74891ALAT, SGPT, Transaminase544%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase544%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2644%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)544%
70442Natrium1644%
70443Kalium16,544%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed244%
70425Cholesterol, totaal422%
72646Parathormoon (PTH)122%
70718Differentiele telling (machinaal)922%
70469Magnesium722%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1322%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk922%
71739Micro-albumine in urine222%
70419Kreatinine1322%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)122%
70128Kreatine2022%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie322%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)122%
70496Osmolariteit222%
70421Fosfaat822%
72570Thyroxine (vrij T4)122%
70703Bezinkingssnelheid122%
70130Urinezuur122%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch322%
72109Hydroxyproline222%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.322%
70424Alkali reserve622%
74896Alkalische fosfatase122%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.722%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel222%
70715Trombocyten tellen1122%
70307Amylase922%
74801Eiwit922%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,656%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch16,856%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch10,856%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch51,544%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum622%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch122%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch122%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch122%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk122%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193012Enkelvoudige ergotherapie822%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.122%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog122%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog922%
193001Fysiotherapeutische behandeling.922%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,256%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname256%
190112Toeslag brandwonden3522%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).211%
39692Preassessment opname.211%
;