(bv: 149999040, 119499047, 192001046, 020108125, 129999057, 069599034, 029199114, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099028) met declaratienummer (15C067)

Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 935 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 890,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0112%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,39%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,155%
32670Video-assisted thoracic surgery (VATS).1,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32530Lobectomie of segmentresectie, open procedure (zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032537 voor VATS procedure).1,0153%
32532Wigresectie, open procedure (zie 032538 voor thoracoscopisch, zie 032539 voor VATS procedure).1,0521%
32538Thoracoscopische wigresectie (zie 032532 voor open procedure, zie 032539 voor VATS procedure).19%
32539Wigresectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032538 voor thoracoscopisch, zie 032532 voor open procedure).15%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).1,025%
32542Pneumonectomie, open procedure (zie 032547 voor thoracoscopisch, zie 032549 voor VATS procedure).14%
32536Thoracoscopische lobectomie of segmentresectie (zie 032530 voor open procedure, zie 032537 voor VATS procedure).1,093%
32543Pneumonectomie met uitgebreide verwijdering lymfklieren, open procedure (zie 032548 voor endoscopisch).12%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,526%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,074%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.2,33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4623%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,626%
70443Kalium1,8416%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,1916%
70442Natrium1,7716%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,1516%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,2414%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,5413%
70715Trombocyten tellen1,2712%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,212%
70419Kreatinine1,3712%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,559%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,058%
70116Ureum1,38%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,348%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,276%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,076%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.26%
70119Chloride1,955%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,194%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,064%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,24%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,44%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,074%
74895Kreatine-fosfokinase1,214%
70469Magnesium1,253%
70468Melkzuur2,363%
74896Alkalische fosfatase1,13%
70421Fosfaat1,222%
70707Protrombinetijd1,222%
74802Albumine12%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,332%
70487Fibrinogeen1,252%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,252%
70703Bezinkingssnelheid1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,417%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,427%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,183%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,222%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,332%
70503Kweekproef op tuberculose1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0471%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5344%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,45%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,1836%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname18%
39691Preassessment dagopname.1,025%
39692Preassessment opname.14%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.1,332%
;