(bv: 020117036, 099499006, 079899004, 991316005, 131999009, 990011015, 069599045, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099029) met declaratienummer (15C068)

Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1836 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 9 725,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6554%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1135%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.6,7872%
190205Verpleegdag klasse 3B.9,2528%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4929%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,039%
39210Mediastinoscopie.1,097%
32670Video-assisted thoracic surgery (VATS).1,053%
39212Diagnostische thoracoscopie, al dan niet met strengdoorbranding.1,023%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,23%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,062%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32530Lobectomie of segmentresectie, open procedure (zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032537 voor VATS procedure).1,0650%
32532Wigresectie, open procedure (zie 032538 voor thoracoscopisch, zie 032539 voor VATS procedure).1,1515%
32537Lobectomie of segmentresectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032530 voor open procedure).1,0312%
32539Wigresectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032538 voor thoracoscopisch, zie 032532 voor open procedure).1,0310%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).1,038%
32536Thoracoscopische lobectomie of segmentresectie (zie 032530 voor open procedure, zie 032537 voor VATS procedure).1,14%
32538Thoracoscopische wigresectie (zie 032532 voor open procedure, zie 032539 voor VATS procedure).1,054%
32542Pneumonectomie, open procedure (zie 032547 voor thoracoscopisch, zie 032549 voor VATS procedure).1,034%
33721Uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren, open procedure (zie 033723 voor laparoscopisch).1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,0412%
39684Inbrengen thoraxdrain.1,045%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,182%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,4491%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3110%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,334%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,4777%
70443Kalium4,6172%
70442Natrium4,5171%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,7570%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,6665%
70419Kreatinine3,2465%
70715Trombocyten tellen3,3864%
70116Ureum3,2563%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1658%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0157%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,155%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,251%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,1549%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,7537%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,934%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,2132%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,0232%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,2331%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,530%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2430%
70469Magnesium2,5229%
74802Albumine1,7726%
70707Protrombinetijd2,2725%
74896Alkalische fosfatase1,7825%
70468Melkzuur2,7124%
70119Chloride2,3322%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,0720%
70421Fosfaat2,1919%
74801Eiwit1,9919%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,0416%
70718Differentiele telling (machinaal)1,6116%
70703Bezinkingssnelheid1,6716%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,2714%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,3112%
74895Kreatine-fosfokinase1,7411%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,4811%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,128%
70424Alkali reserve3,598%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,497%
70487Fibrinogeen1,447%
70717Differentiele telling (hand)1,86%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,655%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,225%
70307Amylase1,454%
70128Kreatine5,394%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,854%
74899Troponine, cardiale isovorm1,944%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,214%
70303Sediment1,143%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,863%
70714Eosinofielen tellen1,53%
70460Triglyceriden1,892%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,672%
70704Bloedingstijd62%
72649Ferritine1,622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,9614%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,1212%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,5512%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,068%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,466%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,125%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,844%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,224%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,323%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,422%
70503Kweekproef op tuberculose1,362%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,972%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,832%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7582%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2545%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.1,094%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,0243%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,987%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,7617%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,153%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1479%
39692Preassessment opname.1,133%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,448%
190034Afwezigheidsdag2,063%
;