(bv: 069899236, 149599008, 199299097, 199299039, 109799008, 990022073, 120301007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199032) met declaratienummer (15B517)

Operatie aan het maagdarmkanaal ( Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Operatie aan het maagdarmkanaal ( Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7992 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 10 345,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2885%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1554%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,232%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,93%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,193%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.10,7187%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,6511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1732%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,063%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,0434%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).1,0326%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).1,0318%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).1,049%
35512Proeflaparotomie.1,285%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).1,014%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,034%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,064%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,063%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,043%
34753Endoscopisch aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).1,043%
35027Laparoscopische rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis (zie 035026 voor open procedure).1,043%
37150Debulking operatie.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,0511%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,255%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,094%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9331%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3127%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3113%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,119%
87070Echografie van de buikorganen.1,168%
87090MRI abdomen.1,097%
88090MRI bekken.1,054%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,133%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,2193%
70443Kalium5,6491%
70442Natrium5,5191%
70419Kreatinine5,0190%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,7289%
70116Ureum4,4983%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,8783%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,5276%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0972%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,5568%
70715Trombocyten tellen3,9367%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,9646%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,1636%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,1435%
74896Alkalische fosfatase2,1433%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,1433%
70703Bezinkingssnelheid2,4832%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,5630%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0328%
74802Albumine2,4228%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,6527%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,3226%
70119Chloride2,5122%
70421Fosfaat2,7721%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2720%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9519%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,4219%
70469Magnesium2,518%
70707Protrombinetijd2,7218%
74801Eiwit1,9217%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,8515%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,2114%
70307Amylase1,5812%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,2511%
74895Kreatine-fosfokinase1,8311%
70303Sediment1,311%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,810%
70468Melkzuur3,1110%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,9610%
70717Differentiele telling (hand)2,179%
70460Triglyceriden1,787%
70424Alkali reserve3,57%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,154%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,734%
70425Cholesterol, totaal1,484%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,423%
70714Eosinofielen tellen1,963%
74899Troponine, cardiale isovorm1,633%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,323%
74151Lipase1,413%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,992%
70487Fibrinogeen1,622%
72573Thyrotrofine (TSH)1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,9614%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6914%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,0213%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4813%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch213%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,2112%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,595%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,725%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,362%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2681%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,0810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,6538%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6514%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,122%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,842%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1476%
39692Preassessment opname.1,0744%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7223%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,65%
;