(bv: 192001029, 991016009, 990416041, 990089038, 020109088, 069499003, 099799037, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49999014) met declaratienummer (15C290)

Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht


Prijs van: Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzuchtKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7812 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 455,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6373%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0429%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,998%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2214%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34452Laparoscopische gastric bypass operatie (oa. biliopancreatische deviatie, duodenale switch).1,0157%
34451Endoscopische volumereductieoperatie maag (zie 034450 voor open procedure).1,0241%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,263%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,2119%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,119%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,279%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,129%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,346%
87070Echografie van de buikorganen.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,5187%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,9479%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3460%
70443Kalium2,7158%
70419Kreatinine2,8657%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9856%
70442Natrium2,7356%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,8353%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,6546%
70116Ureum2,0944%
70715Trombocyten tellen2,5940%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,4736%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,8617%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6617%
74802Albumine1,6317%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,8714%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7514%
70421Fosfaat1,8314%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,4213%
74896Alkalische fosfatase1,9613%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6911%
70469Magnesium1,8211%
70703Bezinkingssnelheid1,8711%
70707Protrombinetijd1,5710%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,8310%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,079%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,19%
70437IJzer1,129%
72649Ferritine1,048%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,138%
70718Differentiele telling (machinaal)1,438%
72582Foliumzuur1,038%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,478%
70119Chloride2,068%
70716Reticulocyten tellen7,747%
70307Amylase1,627%
70460Triglyceriden1,367%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,367%
70425Cholesterol, totaal1,117%
71511Vitamine B1, Thiamine1,17%
74251Cholesterol, HDL1,347%
74895Kreatine-fosfokinase1,76%
72541Insuline2,135%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk95%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,055%
70449Transferrine1,025%
74801Eiwit1,944%
72646Parathormoon (PTH)1,044%
74065HbAlc1,214%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,374%
70468Melkzuur2,324%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,234%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,713%
70303Sediment1,423%
70431Vitamine A1,133%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,273%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,783%
70487Fibrinogeen1,183%
72573Thyrotrofine (TSH)1,013%
74064Geglyceerde hemoglobine1,293%
72424Apolipoproteine A, B, C, E2,033%
70123Homocysteine12%
70215Melkzuur, kwantitatief1,692%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)22%
70717Differentiele telling (hand)2,322%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,042%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,352%
70438Vitamine E1,232%
74899Troponine, cardiale isovorm1,52%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,962%
72543C-peptide1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,084%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,134%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,234%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,683%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,423%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0425%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,525%
70827Zink1,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,9214%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,544%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,178%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0789%
39692Preassessment opname.1,0619%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).2,8410%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3710%
;