(bv: 979004005, 199299014, 109799036, 099999006, 069499059, 028899016, 979004014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (60607007) met declaratienummer (15A325)

Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis


Prijs van: Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornisKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 28047 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 345,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2656%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0444%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,439%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,8971%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39735Polysomnografie (PSG)1,1100%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,118%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,48%
39729Slaap-Apneu registratie (screening).1,127%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,086%
39837Residubepaling longen.1,126%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,185%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,135%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,234%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,173%
39734Multiple Slaap Latentie Test (MSLT).1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4414%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,1811%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0310%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,079%
70419Kreatinine1,29%
70443Kalium1,139%
70442Natrium1,138%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,288%
70715Trombocyten tellen1,078%
70116Ureum1,098%
70703Bezinkingssnelheid1,047%
72570Thyroxine (vrij T4)1,037%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,056%
74896Alkalische fosfatase1,056%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,066%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,066%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,095%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,055%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,074%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,554%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,354%
70425Cholesterol, totaal1,023%
74802Albumine1,063%
74801Eiwit1,053%
70718Differentiele telling (machinaal)1,053%
72649Ferritine1,042%
70421Fosfaat1,12%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,042%
70437IJzer1,042%
70460Triglyceriden1,032%
72582Foliumzuur1,042%
74895Kreatine-fosfokinase1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190010Multidisciplinair consult.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0457%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,356%
;