(bv: 090301011, 029399019, 990416028, 099999051, 990030015, 990003024, 149399046, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69899249) met declaratienummer (15E402)

Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuipKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1407 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 595,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7438%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1533%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2631%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,234%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,2164%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,4820%
190215Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 7 t/m 17 jaar.2,275%
190212Verpleegdag epilepsie categoraal volwassenen >17 jr.2,094%
190211Verpleegdag epilepsie categoraal (=gemiddelde verpleegdag).2,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,3334%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,777%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,287%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,186%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).1,375%
39659Video-monitoring - epilepsie categoraal1,063%
39729Slaap-Apneu registratie (screening).1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,1114%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0512%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,065%
82490MRI achterste schedelgroeve.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,4247%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,7646%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2946%
70715Trombocyten tellen1,2443%
70442Natrium1,2443%
70443Kalium1,2443%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,4338%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1937%
70419Kreatinine1,2234%
70116Ureum1,1430%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1429%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1925%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,224%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3122%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1622%
70469Magnesium1,0820%
74896Alkalische fosfatase1,1518%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1316%
70421Fosfaat1,1215%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,9314%
70703Bezinkingssnelheid1,0911%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,0110%
70119Chloride1,1110%
70717Differentiele telling (hand)1,2910%
74802Albumine1,0910%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2610%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,349%
74895Kreatine-fosfokinase1,118%
70468Melkzuur1,347%
74801Eiwit1,116%
70424Alkali reserve1,284%
70303Sediment2,394%
72573Thyrotrofine (TSH)1,094%
70483Ammoniak1,194%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,43%
70307Amylase1,113%
70707Protrombinetijd1,253%
72570Thyroxine (vrij T4)1,123%
70425Cholesterol, totaal1,083%
70716Reticulocyten tellen1,383%
70714Eosinofielen tellen1,193%
70481Cellen tellen in liquor1,632%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,215%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,294%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,593%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,13%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,132%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk2,578%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1,856%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190073Herhalingsconsult neuroloog - epilepsie categoraal1,799%
190072Eerste consult neuroloog - epilepsie categoraal1,025%
190074Telefonisch consult neuroloog - epilepsie categoraal2,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2245%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0866%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2820%
;