(bv: 020110012, 199799002, 029399027, 020108187, 069899235, 110401023, 998418029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (79799005) met declaratienummer (15B609)

Operatieve correctie van een netvliesloslating bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking


Prijs van: Operatieve correctie van een netvliesloslating bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontstekingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4831 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 380,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,494%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1648%
190011Eerste polikliniekbezoek.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.139%
190035Dagverpleging I.1,0430%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.2,713%
190204Verpleegdag.2,229%
190206Verpleegdag klasse 3C.2,138%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0315%
39823Optische coherentie tomografie (OCT, exclusief intracoronaire OCT, zie 033256).1,218%
39822Biometrie oogbol.1,064%
39515Fluorescentie-angiografie.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
31296Pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae (zie code 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling ablatio retinae inclusief verwijderen tractiemembranen).1,1756%
31347Behandeling ablatio retinae middels uitwendige techniek.1,2536%
30897Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. panretinale laserbehandeling.118%
31348Behandeling van ablatio retinae.1,1610%
31241Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens (zie 031242 voor m.b.v. niet standaard materialen, of uitgevoerd in amblyogene leeftijd).1,019%
31295Pars plana vitrectomie (zie de codes 031296 en 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae).1,099%
30896Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. focale laserbehandeling.1,024%
31294Vitrectomie.1,024%
30895Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen, mits niet vallend onder 030896 of 030897.1,043%
30900Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen, niet zijnde een ablatio retinae, per oog.1,143%
31298Verwijderen siliconenolie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39483Diagnostische echografie van het oog.1,34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,665%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,952%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2326%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1318%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0323%
39692Preassessment opname.1,049%
39691Preassessment dagopname.16%
;