(bv: 149399013, 990004036, 089999081, 140301056, 020109039, 199299043, 979001210, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (79799011) met declaratienummer (15B613)

Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking


Prijs van: Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontstekingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4847 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 225,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5394%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0832%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0355%
190055Dagverpleging II.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.2,8419%
190204Verpleegdag.2,3714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0617%
39823Optische coherentie tomografie (OCT, exclusief intracoronaire OCT, zie 033256).1,4513%
39515Fluorescentie-angiografie.1,236%
39822Biometrie oogbol.1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
31295Pars plana vitrectomie (zie de codes 031296 en 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae).1,0282%
31294Vitrectomie.1,0214%
31241Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens (zie 031242 voor m.b.v. niet standaard materialen, of uitgevoerd in amblyogene leeftijd).1,0111%
30897Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. panretinale laserbehandeling.1,014%
30931Verwijdering van een of meerdere intra-oculaire corpora aliena.1,023%
30896Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. focale laserbehandeling.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39810Intravitreale injectie van medicatie.1,044%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39483Diagnostische echografie van het oog.1,4513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,887%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,946%
70443Kalium1,24%
70419Kreatinine1,23%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,913%
70442Natrium1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,236%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,295%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0317%
39691Preassessment dagopname.1,038%
39692Preassessment opname.1,057%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,193%
;