(bv: 990916040, 099699041, 119899005, 028999059, 991900007, 119499046, 099999045, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (79799020) met declaratienummer (15B617)

Injectie met medicatie in het glasvocht bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking


Prijs van: Injectie met medicatie in het glasvocht bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontstekingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 163422 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 460,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4462%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2810%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,058%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0178%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39823Optische coherentie tomografie (OCT, exclusief intracoronaire OCT, zie 033256).1,2429%
39515Fluorescentie-angiografie.1,2211%
39809Diagnostische glasvochtpunctie.17%
39820Fundusfotografie1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39810Intravitreale injectie van medicatie.1,02100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39483Diagnostische echografie van het oog.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191534Ranibizumab, per toedieningeenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.121%
191518Bevacizumab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.18%
191618Bevacizumab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,016%
;