(bv: 020108068, 060301016, 099899003, 990022038, 049999010, 029199271, 990816017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (89999030) met declaratienummer (15A551)

Operatie bij Middenoorontsteking


Prijs van: Operatie bij MiddenoorontstekingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 46393 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 785,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7663%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1149%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0276%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39794Eenvoudige toon-audiometrie.1,1817%
39780Impedantiemetingen.1,158%
39795Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.1,136%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,064%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
31802Transmeatale drainage van het middenoor met behulp van een polytheen buisje volgens fowler of daarmede vergelijkbare techniek. Inclusief eventuele adenotomie.1,6988%
32330Adenotomie.1,0319%
31800Paracentese.1,217%
32320Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, inclusief eventuele adenotomie.1,112%
31801Transmeatale drainage van het middenoor met behulp van een polytheen buisje volgens fowler of daarmede vergelijkbare techniek. enkelzijdig, inclusief eventuele adenotomie.1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,235%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1,0330%
190021Klinische opname1,029%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,273%
39692Preassessment opname.1,022%
;