(bv: 199699002, 070401009, 079899007, 990004048, 090501015, 020107053, 991516051, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802071) met declaratienummer (14D561)

Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 163 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 14 837,72 Honorarium Specialisten: EUR 2 654,85 (declaratiecode: 14D561)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,01100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,38100%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).117%
190009Klinisch intercollegiaal consult.15%
190011Eerste polikliniekbezoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.10,1490%
190204Verpleegdag.910%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.117%
39726Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.116%
39736Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping.1,2512%
39719Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.14%
3971224-uurs Electro-encephalografie (EEG)-registratie met diepte elektr.63%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).23%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).13%
39769Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30139Verwijderen epileptogeen gebied.1,01100%
30160Frontale of temporale lobectomie ter behandeling van epilepsie.197%
30156Excisie supratentoriŽle hersentumor dmv craniotomie.122%
30114Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom) zonder betrokkenheid ventrikel, basale kernen, thalamus.113%
30176Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel diep (oa tumor, cavernoom) met betrokkenheid 1e,2e of 3e ventrikel, insula thalamus.113%
30144Stereotactische operatie voor de anesthesioloog inclusief de hulp bij ventriculografie en coagulatie.19%
30148Functionele stereotactische operatie, hersenen (zie 030147 voor stereotactische biopsie).18%
192180Traject 1 epilepsiechirurgie volwassenen operatie zonder chronische corticografie.16%
30165Supratentoriele hersentumor of open hersen-of tumorbiopsie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.141%
39947Intra-operatieve monitoring met fluorescentie technieken (5-ALA of isocyanide groen).18%
39948Intra-operatieve monitoring dmv neuropsychologisch onderzoek en/of taaltesten.15%
39945Intra-operatieve monitoring met registratie van 2 modaliteiten(SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).15%
38889Vernieuwing gipsverband.1,52%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen167%
82490MRI achterste schedelgroeve.140%
81092MRI hersenen - met contrast.1,7434%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.133%
81093MRI hersenen - standaard.1,9626%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.126%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.18%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.17%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.13%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70707Protrombinetijd1,13100%
70419Kreatinine2,09100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,47100%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,93100%
70468Melkzuur1,11100%
70715Trombocyten tellen2,67100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,93100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,32100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,92100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,91100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,34100%
70442Natrium3,79100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,19100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,13100%
70443Kalium3,63100%
70116Ureum1,67100%
70737Tromboplastinetijd, partieel194%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep172%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.163%
70718Differentiele telling (machinaal)158%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel153%
70469Magnesium149%
70489ASAT, SGOT, transaminase144%
74891ALAT, SGPT, Transaminase142%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase140%
74896Alkalische fosfatase139%
70119Chloride136%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,3933%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)127%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)126%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk125%
70703Bezinkingssnelheid125%
70496Osmolariteit124%
70738Trombinetijd119%
74895Kreatine-fosfokinase119%
74802Albumine119%
70421Fosfaat115%
70734Bloedstollingsfactor VIII114%
70481Cellen tellen in liquor111%
70303Sediment110%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd18%
70704Bloedingstijd16%
70487Fibrinogeen16%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)16%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,676%
74801Eiwit15%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed14%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)14%
70717Differentiele telling (hand)14%
70307Amylase14%
77364Bloedstollingsfactor XIII14%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit23%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor2,333%
72501Cortisol13%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek23%
77362Bloedstollingsfactor XI12%
70732Bloedstollingsfactor V12%
77363Bloedstollingsfactor XII12%
70733Bloedstollingsfactor VII1,52%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie3,52%
70735Bloedstollingsfactor IX1,52%
70731Bloedstollingsfactor II12%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).12%
70736Bloedstollingsfactor X1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3719%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig117%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,6715%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,215%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,339%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,138%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch84%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,333%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,65100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,14100%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).112%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.1,147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk119%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).129%
193001Fysiotherapeutische behandeling.124%
193021Logopedie.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie4,52%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie3,52%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie2,52%
190856Fysiotherapie - revalidatie7,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1156%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2524%
;