(bv: 219699015, 131999036, 029999008, 020108089, 070801008, 029299046, 029199120, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802072) met declaratienummer (14D562)

Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 15 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 141 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 580,67 Honorarium Specialisten: EUR 2 753,05 (declaratiecode: 14D562)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,01100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,24100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,26100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.7,99100%
190204Verpleegdag.7,2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,02100%
39747Microneurografie.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,47100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.1100%
30171Subcutaan plaatsen neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).1,68100%
30144Stereotactische operatie voor de anesthesioloog inclusief de hulp bij ventriculografie en coagulatie.1100%
30197Subcutaan plaatsen pulsgenerator van DBS neurostimulator (excl. bij dwangstoornissen zie 030117).1100%
30198Plaatsen elektrode(s) intracranieel van DBS neurostimulator (excl. bij dwangstoornissen zie 030118).1100%
30172Vervangen subcutaan geplaatste neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).1,0635%
30170Vervangen elektrode(s) intracranieel van DBS neurostimulator.130%
39428Vervangen pulsgenerator van DBS neurostimulator.130%
30117Subcutaan plaatsen pulsgenerator van DBS neurostimulator bij dwangstoornissen (zie 030197 voor overige aandoeningen).15%
30118Plaatsen elektrode intracranieel van DBS neurostimulator bij dwangstoornissen (zie 030198 voor overige aandoeningen).15%
30166Convexiteits meningeoom.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.1100%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.4,211%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,59100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.3,4100%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,45100%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,38100%
81093MRI hersenen - standaard.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.175%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.115%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.18%
39492Echografie van de buikorganen.17%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,77100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).9,62100%
70419Kreatinine2,03100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,74100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,02100%
70715Trombocyten tellen1,89100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,77100%
70116Ureum2,01100%
74895Kreatine-fosfokinase1,07100%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,07100%
74801Eiwit1,29100%
70119Chloride1,59100%
74896Alkalische fosfatase1,77100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,74100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,77100%
70442Natrium2,08100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,84100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,41100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,07100%
70703Bezinkingssnelheid1,74100%
70443Kalium2,08100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel177%
74802Albumine170%
70718Differentiele telling (machinaal)170%
70421Fosfaat168%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.165%
70469Magnesium147%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk143%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)130%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed113%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed110%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,3310%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief15%
70496Osmolariteit15%
70820BNP/NT-proBNP13%
72649Ferritine13%
70717Differentiele telling (hand)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193021Logopedie.2,03100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190492Elektrode van DBS neurostimulator.2,06100%
192091Tweezijdige neurostimulator (DBS).2,02100%
190491Tweezijdige pulsgenerator van DBS neurostimulator.1,03100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,79100%
190111Toeslag neurochirurgie4,2955%
39692Preassessment opname.128%
190034Afwezigheidsdag125%
39691Preassessment dagopname.12%
;