(bv: 119499047, 069499065, 990216032, 219799012, 131999217, 029499026, 079799027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802074) met declaratienummer (14D564)

Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 118 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 18 936,00 Honorarium Specialisten: EUR 1 210,22 (declaratiecode: 14D564)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,44100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.167%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.2,1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39747Microneurografie.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.156%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30197Subcutaan plaatsen pulsgenerator van DBS neurostimulator (excl. bij dwangstoornissen zie 030117).1100%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.1100%
39428Vervangen pulsgenerator van DBS neurostimulator.130%
30117Subcutaan plaatsen pulsgenerator van DBS neurostimulator bij dwangstoornissen (zie 030197 voor overige aandoeningen).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.111%
81093MRI hersenen - standaard.111%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.111%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine1100%
70442Natrium1100%
70116Ureum1100%
70443Kalium1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.190%
70119Chloride180%
70489ASAT, SGOT, transaminase180%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.180%
70469Magnesium170%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190491Tweezijdige pulsgenerator van DBS neurostimulator.1,03100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.1100%
190021Klinische opname1100%
;