(bv: 029199217, 069599032, 181105002, 069599008, 972802113, 020108065, 069499002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802085) met declaratienummer (14D574)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 48 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 28 950,09 Honorarium Specialisten: EUR 3 258,23 (declaratiecode: 14D574)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,06100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,62100%
190011Eerste polikliniekbezoek.117%
190009Klinisch intercollegiaal consult.16%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.43,0656%
190204Verpleegdag.53,3644%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,01100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,04100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.129%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).111%
39305Lumbaalpunctie.1,285%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).7,854%
30147Navigatiegeleide of stereotactische biopsie aandoening hersenen.14%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30176Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel diep (oa tumor, cavernoom) met betrokkenheid 1e,2e of 3e ventrikel, insula thalamus.1,1132%
30331Verwijderen aandoening intramedullair (oa spinale tumor, vaatafwijking).1,431%
30224Externe liquordrainage cranieel.1,1519%
33423Operatieve behandeling intracranieel aneurysma achterste deel cirkel van Willis.1,0519%
30225Externe liquordrainage spinaal.1,417%
30308Re-exploratie spinaal liquorlek of nabloeding.111%
30252Revisie of verwijderen liquorshunt of ventrikelreservoir tbv liquordrainage, zonder implantatie nieuw materiaal.2,848%
30254Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.1,967%
33425Craniotomie voor verwijderen arterioveneuze malformatie, diep gelegen of SM-graad 3 of hoger.16%
30326Laminectomie, 1 niveau, (uitgezonderd bij HNP of stenose zie 030327).16%
30194Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, met duratransplantaat.1,286%
30464Operatieve behandeling neuroom of zenuwtumor (excisie of transpositie).16%
38460(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.16%
30253Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.1,276%
30247Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).15%
30314Vertebrectomie spinaal wegens myelumcompressie met spondylodese.15%
30178Operatieve behandeling extra-axiale tumor infratentorieel met betrokkenheid foramen magnum, sinussen of brughoek.1,584%
30150Behandeling van oppervlakkige osteomyelitis van het schedeldak.14%
30153Excisie aandoening schedeldak.14%
30195Plastiek van schedeldefect met alloplastiek, zonder duratransplantaat.13%
30246Ventriculostomie.13%
30184Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening infratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom ) in cerebellaire hemisfeer.1,253%
30249Inbrengen drukmeter onder de schedel.13%
30125Boorgat schedel (oa voor drainage epidurale en/of subdurale ruimte).13%
30124(Re)exploratie schedel.12%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).12%
33497Evacuatie intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39945Intra-operatieve monitoring met registratie van 2 modaliteiten(SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).155%
39947Intra-operatieve monitoring met fluorescentie technieken (5-ALA of isocyanide groen).143%
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.1,1820%
39680Perifeer infuus inbrengen.113%
39948Intra-operatieve monitoring dmv neuropsychologisch onderzoek en/of taaltesten.113%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,2910%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,733%
81328Neurovasculaire coiling cerebraal aneurysma.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,49100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,44100%
81092MRI hersenen - met contrast.1,4973%
81093MRI hersenen - standaard.1,4671%
81290MRI hersenen169%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,8835%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,8330%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.125%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.2,1122%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.118%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).117%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,3717%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.2,7816%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.1,7816%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.110%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,3610%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,358%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,788%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.18%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.17%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.16%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).16%
87070Echografie van de buikorganen.1,16%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.15%
120501PET WB (whole body), oncologie.15%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,514%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
39494Echografie van het hart.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium26,29100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,95100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,18100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.32,2100%
74801Eiwit3,49100%
70468Melkzuur10,58100%
74896Alkalische fosfatase3,72100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,95100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15,96100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,31100%
70717Differentiele telling (hand)1,98100%
74802Albumine2,42100%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,36100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,72100%
70469Magnesium3,73100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25,66100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.14,24100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,38100%
70419Kreatinine13,45100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,74100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,24100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,85100%
70481Cellen tellen in liquor3,02100%
70707Protrombinetijd3,09100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,47100%
70421Fosfaat3,31100%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,63100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,21100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).34,57100%
70116Ureum12,16100%
70442Natrium26,55100%
70715Trombocyten tellen12,85100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,84100%
70424Alkali reserve19,85100%
70703Bezinkingssnelheid3,91100%
70119Chloride3,1100%
70303Sediment184%
74895Kreatine-fosfokinase181%
70496Osmolariteit158%
70130Urinezuur141%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)140%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
70738Trombinetijd133%
70487Fibrinogeen122%
72573Thyrotrofine (TSH)120%
70307Amylase3,4720%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie119%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,7614%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6412%
70460Triglyceriden112%
74251Cholesterol, HDL1,7512%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch10,8812%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,8812%
72649Ferritine112%
70425Cholesterol, totaal110%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)3,5610%
70704Bloedingstijd7,29%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.3,269%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,249%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu7,219%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,799%
70820BNP/NT-proBNP18%
71739Micro-albumine in urine18%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym18%
70716Reticulocyten tellen1,258%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul1,218%
70128Kreatine9,487%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van16%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
70483Ammoniak16%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine16%
72582Foliumzuur16%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)465%
70108Diaceetzuur35%
72640Beta-2-microglobuline15%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)14%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,464%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.13%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)13%
72646Parathormoon (PTH)13%
70456Pyrodruivenzuur1,283%
74899Troponine, cardiale isovorm2,32%
70445IJzerbindingscapaciteit32%
70449Transferrine1,672%
70437IJzer1,672%
72576Trijoodthyronine (T3)12%
74151Lipase12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,14100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,04100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,49100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,43100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,04100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,39100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,5100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.187%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,2133%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,330%
70517Beta lactamase test122%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.119%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,3317%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,816%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch112%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch4,178%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd2,48%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)16%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,635%
71105HBs antigeen13%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,353%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0683%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,183%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).114%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.3,9410%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,249%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk43%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk1,813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,75100%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,47100%
193021Logopedie.1,73100%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie146%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog16%
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).8,523%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.167%
190646Liquorshunt - distale drain.112%
190645Liquorshunt - klepsysteem.19%
190660Allogene schedelplastiek peroperatief gemodelleerd (oa titanium mesh, pallacos).18%
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).16%
190661Custom made schedelplastiek op basis van pre-operatieve beeldvorming.15%
190652Ventrikelreservoir of anti-syphon device (ASD).15%
190325Wervelprothese.15%
190651Intracraniele drukmeter.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie13%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie43%
190856Fysiotherapie - revalidatie2,933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,31100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten132%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,299%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 34,8110%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,934%
190135IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1621%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7976%
190034Afwezigheidsdag1,8810%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.19%
39692Preassessment opname.15%
190111Toeslag neurochirurgie32,954%
39691Preassessment dagopname.1,693%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14,952%
;