(bv: 070401012, 990004030, 991516038, 131999024, 119999008, 029799069, 099999005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802086) met declaratienummer (14D575)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 99 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 29 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 28 950,09 Honorarium Specialisten: EUR 3 957,36 (declaratiecode: 14D575)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,68100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,62100%
190011Eerste polikliniekbezoek.153%
190009Klinisch intercollegiaal consult.122%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.67,39100%
190205Verpleegdag klasse 3B.55,457%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).4,26100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,53100%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).3,03100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.176%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.161%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).127%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.120%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).320%
39305Lumbaalpunctie.1,398%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.16%
30147Navigatiegeleide of stereotactische biopsie aandoening hersenen.16%
30120Diagnostische intracraniele punctie.1,423%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30181Operatieve behandeling schedelbasis tumor centraal, achterste schedelgroeve, clivus, open procedure.183%
33441Operatief herstel intracraniŽle aneurysmata d.m.v. craniotomie (zie 033442 voor endovasculair).154%
30325Laminectomie wegens tumor, 2 of meer niveau's (voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 en 030323, voor laminectomie met spondylodese zie 038458 t/m 038460).151%
30223Aanbrengen van een externe liquordrain.141%
30224Externe liquordrainage cranieel.1,2129%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.119%
30245Draineren liquor dmv het aanleggen van een shunt.1,2514%
33423Operatieve behandeling intracranieel aneurysma achterste deel cirkel van Willis.1,0614%
30184Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening infratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom ) in cerebellaire hemisfeer.1,3413%
30188Operatieve behandeling brughoektumor.1,5713%
30247Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).1,1913%
30225Externe liquordrainage spinaal.1,6111%
30253Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.1,1810%
30189Operatieve behandeling tumor schedelbasis frontaal, sphenoid, hypofyse, orbita, transcraniŽle benadering.110%
32203Tracheotomie.19%
30254Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.1,369%
30176Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel diep (oa tumor, cavernoom) met betrokkenheid 1e,2e of 3e ventrikel, insula thalamus.1,119%
30179Operatieve behandeling extra-axiale aandoening supratentorieel convexiteit (oa tumor, AV-fistel) met betrokkenheid falx of veneuze sinussen.1,578%
30194Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, met duratransplantaat.1,928%
30252Revisie of verwijderen liquorshunt of ventrikelreservoir tbv liquordrainage, zonder implantatie nieuw materiaal.1,648%
30125Boorgat schedel (oa voor drainage epidurale en/of subdurale ruimte).17%
30178Operatieve behandeling extra-axiale tumor infratentorieel met betrokkenheid foramen magnum, sinussen of brughoek.1,577%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).17%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.11,146%
30742PartiŽle of totale hypofysectomie transcranieel (zie 030743 voor transsfenoÔdale benadering hypofyse).1,335%
30123Trepaanopening wegens hematoom.15%
30214Plastiek van schedeldefect met duratransplantaat.25%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).15%
30124(Re)exploratie schedel.15%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).15%
30250Revisie of verwijderen shunt tbv liquor drainage.1,54%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
30159Navigatie- of echogeleide punctie hersenabces.13%
30585Inbrengen getunnelde epiduraal- of spinaalcatheter.12%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
30177Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening infratentorieel diep (oa tumor, cavernoom), bodem 4e ventrikel, medulla oblongata en hersenstam.12%
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.12%
30153Excisie aandoening schedeldak.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.1,0476%
39680Perifeer infuus inbrengen.146%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.116%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.3,456%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.12%
32600Behandeling met zuigdrainages.22%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.12%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,22100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,11100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.4,17100%
82490MRI achterste schedelgroeve.186%
81290MRI hersenen175%
81092MRI hersenen - met contrast.1,3472%
81093MRI hersenen - standaard.1,1559%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.154%
83290MRI thoracale wervelkolom.144%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.142%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.125%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.124%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.124%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.124%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.122%
120030Statisch skeletonderzoek.120%
86970Echografie van mamma.120%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.119%
87070Echografie van de buikorganen.1,268%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.1,667%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.17%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.17%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,186%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.15%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
82445CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.13%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.12%
89070Echografie onderste extremiteit.12%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.12%
120014Bijschildklieronderzoek.12%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.12%
120255SPECT van thorax.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70469Magnesium7,34100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed36100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling33,51100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.25,83100%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,33100%
74895Kreatine-fosfokinase3,4100%
70489ASAT, SGOT, transaminase10,39100%
70715Trombocyten tellen28,24100%
74801Eiwit6,49100%
70119Chloride8,67100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,41100%
74896Alkalische fosfatase9,16100%
70303Sediment1,21100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,98100%
70496Osmolariteit1,74100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,72100%
70419Kreatinine30,54100%
74802Albumine4,5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)25,43100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,8100%
70481Cellen tellen in liquor5,47100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,64100%
70442Natrium57,35100%
70707Protrombinetijd6,01100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,5100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.81,65100%
70421Fosfaat7,32100%
70717Differentiele telling (hand)3,73100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase10,54100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).81,34100%
70443Kalium56,85100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,53100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,3100%
70468Melkzuur20,44100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed7,25100%
70424Alkali reserve44,56100%
70718Differentiele telling (machinaal)4,38100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,1100%
70703Bezinkingssnelheid7,65100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.72,78100%
72573Thyrotrofine (TSH)1,05100%
70116Ureum29100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch191%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)175%
72570Thyroxine (vrij T4)169%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym156%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel153%
70445IJzerbindingscapaciteit145%
72501Cortisol144%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.142%
70487Fibrinogeen137%
70738Trombinetijd133%
72649Ferritine132%
72640Beta-2-microglobuline130%
70307Amylase4,1128%
72582Foliumzuur127%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine127%
72646Parathormoon (PTH)127%
70716Reticulocyten tellen126%
70449Transferrine125%
70437IJzer125%
70130Urinezuur124%
77291Haptoglobine122%
74758Bence Jones eiwit122%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep121%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine220%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.120%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk320%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)120%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk120%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk120%
72551Luteiniserend hormoon (LH)119%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)119%
72565Prolactine (PRL)117%
72520Somatomedine114%
72576Trijoodthyronine (T3)112%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,0510%
72550ACTH, corticotrofine210%
70483Ammoniak19%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,589%
70704Bloedingstijd22,488%
74251Cholesterol, HDL18%
70820BNP/NT-proBNP18%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,527%
72511Testosteron17%
72575Thyroxine (T4)17%
72531Oestron, oestradiol, elk27%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling2,367%
70714Eosinofielen tellen2,225%
74899Troponine, cardiale isovorm1,245%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,385%
72510Progesteron15%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie15%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)15%
70212Calcium in faeces.12,094%
70128Kreatine2,884%
70460Triglyceriden14%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)20,743%
70476Immunoglobuline, elk13%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie13%
70456Pyrodruivenzuur1,823%
72643Inhibine12%
71512Vitamine B6, Pyridoxine12%
72514Androsteendion12%
72516Dehydro-epi-androsteronsulfaat (DHEA-S)22%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling12%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)22%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.52%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief12%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief12%
74065HbAlc12%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen112%
70201Bloed (occult), kwalitatief12%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)12%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch14,8100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,22100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8,71100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,97100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,11100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,93100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch81,47100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,5100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,39100%
70517Beta lactamase test176%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay169%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.163%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.146%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch135%
71105HBs antigeen124%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,5522%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)121%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)121%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,7419%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,714%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.10,412%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,3211%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,559%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd1,785%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,355%
70620L-agglutinatie15%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,55%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch2,514%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.13%
70514Interactie MRC van twee antibiotica32%
70643Immunodiffusie reactie92%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd22%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).12%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,44100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,75100%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay163%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed122%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk110%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193012Enkelvoudige ergotherapie1,89100%
193021Logopedie.4,44100%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,03100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.32,47100%
193003Kinderfysiotherapie1,89100%
193030Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport12%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.187%
190646Liquorshunt - distale drain.113%
190652Ventrikelreservoir of anti-syphon device (ASD).113%
190645Liquorshunt - klepsysteem.112%
190660Allogene schedelplastiek peroperatief gemodelleerd (oa titanium mesh, pallacos).111%
190661Custom made schedelplastiek op basis van pre-operatieve beeldvorming.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,05100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten17%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 316,2215%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.3,679%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,366%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,17100%
39692Preassessment opname.124%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.116%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).18,488%
190111Toeslag neurochirurgie38,086%
39691Preassessment dagopname.1,193%
190034Afwezigheidsdag2,22%
;