(bv: 029199058, 020108201, 972802082, 990416008, 131999077, 990116022, 099499027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802095) met declaratienummer (14D583)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 157 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 31 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 23 239,12 Honorarium Specialisten: EUR 2 786,79 (declaratiecode: 14D583)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,77100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,16100%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).158%
190009Klinisch intercollegiaal consult.157%
190011Eerste polikliniekbezoek.149%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.55,31100%
190205Verpleegdag klasse 3B.101,33100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.2,25100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,51100%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.160%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).153%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).144%
30147Navigatiegeleide of stereotactische biopsie aandoening hersenen.130%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.122%
39305Lumbaalpunctie.1,2212%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).7,689%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.15%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.13%
30120Diagnostische intracraniele punctie.33%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32203Tracheotomie.1,5100%
30156Excisie supratentoriŽle hersentumor dmv craniotomie.1,34100%
38014Resectie van halve onderkaak.1100%
31822Radicaal operatie met inbegrip van eventuele complicaties.1100%
31891Exploratie van de nervus facialis in het rotsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of -parese.1100%
30324Laminectomie wegens tumor, 1 niveau (voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 en 030323, voor laminectomie met spondylodese zie 038458 t/m 038460).197%
38730Operatieve behandeling calcaneus fractuur.150%
33427Herstel arterioveneuze malformatie, open procedure (zie 033428 voor endoscopisch, zie 033420 voor therapeutische punctie, zie 033425 en 033426 voor intracraniŽle vaten).150%
38173Operatie herstel cuffrupturen.150%
33450Reconstructie aan een slagader zoals arteria carotis door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch.150%
33424Operatieve behandeling intracranieel aneurysma voorste deel cirkel van Willis, frontotemporale benadering.1,0643%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).131%
30114Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom) zonder betrokkenheid ventrikel, basale kernen, thalamus.1,1430%
30166Convexiteits meningeoom.1,6325%
30162Volledige behandeling van een hersenabces.125%
30115Operatieve behandeling extra-axiale aandoening supratentorieel convexiteit (oa tumor, AV-fistel) zonder betrokkenheid falx of veneuze sinusssen.2,3321%
30214Plastiek van schedeldefect met duratransplantaat.1,616%
30225Externe liquordrainage spinaal.1,3514%
30194Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, met duratransplantaat.1,713%
30153Excisie aandoening schedeldak.113%
30245Draineren liquor dmv het aanleggen van een shunt.213%
30223Aanbrengen van een externe liquordrain.213%
30224Externe liquordrainage cranieel.1,6710%
30254Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.1,2610%
30252Revisie of verwijderen liquorshunt of ventrikelreservoir tbv liquordrainage, zonder implantatie nieuw materiaal.2,6110%
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.17%
30253Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.1,877%
30113Exploratie orbita dmv craniotomie.17%
30250Revisie of verwijderen shunt tbv liquor drainage.4,56%
30249Inbrengen drukmeter onder de schedel.15%
33497Evacuatie intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).15%
30247Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).14%
30150Behandeling van oppervlakkige osteomyelitis van het schedeldak.14%
30195Plastiek van schedeldefect met alloplastiek, zonder duratransplantaat.14%
30246Ventriculostomie.14%
30216Plastiek van schedeldefect zonder duratransplantaat.13%
30123Trepaanopening wegens hematoom.13%
30112Exploratie orbita.13%
30205Plastiek van schedeldefect met homoloog transplantaat of alloplastisch materiaal, zonder duratransplantaat.13%
30248Verwijderen liquor reservoir.23%
30151Operatie wegens penetrerende tumoren en/of ontstekingen van het schedeldak.13%
30230Hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniŽle drainage.13%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
30193Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, zonder duratransplantaat..12%
35512Proeflaparotomie.12%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38889Vernieuwing gipsverband.1,51100%
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.1,0757%
38894Verwijderen klein gips.150%
38423Conservatieve behandeling wervelfractuur (lichaam of boog).250%
38485Gipskraag.150%
38722Conservatieve behandeling calcaneusfractuur.150%
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
81328Neurovasculaire coiling cerebraal aneurysma.15%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,324%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.2,56100%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.3,25100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.16100%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,56100%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.5,01100%
81290MRI hersenen2,61100%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,03100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.3,02100%
82070Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.1100%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,06100%
87070Echografie van de buikorganen.1,34100%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.3,01100%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,02100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.4,5100%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.2100%
82490MRI achterste schedelgroeve.186%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.178%
89070Echografie onderste extremiteit.159%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).156%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.153%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.151%
81093MRI hersenen - standaard.1,5950%
81092MRI hersenen - met contrast.1,5950%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.250%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1250%
83290MRI thoracale wervelkolom.129%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.125%
120030Statisch skeletonderzoek.125%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.125%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,9518%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1116%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.113%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.17%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.27%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.16%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
39494Echografie van het hart.14%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,453%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.12%
83613Myelografie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,66100%
74802Albumine3,74100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed20,28100%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,58100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,15100%
70703Bezinkingssnelheid6,08100%
74896Alkalische fosfatase8,43100%
70442Natrium38,86100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.61,42100%
70715Trombocyten tellen22,4100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14,04100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.8,02100%
70468Melkzuur9,77100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,14100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,59100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,27100%
70443Kalium38,25100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling26,81100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,11100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,54100%
70469Magnesium5,92100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.16,26100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,1100%
70419Kreatinine25,2100%
70717Differentiele telling (hand)1,67100%
70116Ureum22,68100%
70689C-reactive proteinen (CRP)22,45100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,41100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.59,9100%
70707Protrombinetijd6,09100%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,08100%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,54100%
74801Eiwit7,49100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,65100%
70421Fosfaat4,05100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,43100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,38100%
70119Chloride4,92100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).65,45100%
74895Kreatine-fosfokinase4,39100%
70481Cellen tellen in liquor4,77100%
72573Thyrotrofine (TSH)196%
70303Sediment195%
70496Osmolariteit193%
72570Thyroxine (vrij T4)193%
72649Ferritine185%
77291Haptoglobine180%
70437IJzer178%
70449Transferrine178%
70476Immunoglobuline, elk177%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch164%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)161%
70716Reticulocyten tellen157%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)150%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)150%
70130Urinezuur145%
72582Foliumzuur140%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine140%
74065HbAlc132%
70445IJzerbindingscapaciteit132%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.130%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym129%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie225%
72640Beta-2-microglobuline125%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk125%
70487Fibrinogeen122%
70424Alkali reserve95,5621%
70738Trombinetijd117%
70307Amylase3,5715%
70425Cholesterol, totaal114%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.114%
70483Ammoniak112%
74064Geglyceerde hemoglobine111%
71511Vitamine B1, Thiamine19%
72576Trijoodthyronine (T3)1,89%
72501Cortisol19%
70820BNP/NT-proBNP18%
74151Lipase1,868%
77451Antitrombine III activiteit17%
71512Vitamine B6, Pyridoxine17%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.27%
72575Thyroxine (T4)27%
70128Kreatine197%
70486Albumine/globuline verhouding in liquor (kwantitatief)17%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).17%
70110Indican27%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk14%
70704Bloedingstijd14,674%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.14%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,824%
74803Myoglobine13%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)13%
70460Triglyceriden13%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,563%
74251Cholesterol, HDL13%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)23%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul23%
70123Homocysteine13%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)13%
70714Eosinofielen tellen42%
74899Troponine, cardiale isovorm32%
72541Insuline12%
72646Parathormoon (PTH)12%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,04100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,74100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,57100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,08100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,71100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,87100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch32,06100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.172%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,5721%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,1214%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,812%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,269%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).19%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,256%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch1,56%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,926%
70517Beta lactamase test1,514%
71105HBs antigeen13%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay63%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
70503Kweekproef op tuberculose33%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie23%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).33%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,553%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd42%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,33100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,23100%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.125%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).114%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.111%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay176%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie151%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk120%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14%
79993CLB-referentietarief.3,824%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.13%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk1,913%
70827Zink13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,66100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,32100%
193012Enkelvoudige ergotherapie7,76100%
193021Logopedie.8,48100%
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).11,414%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.1100%
190660Allogene schedelplastiek peroperatief gemodelleerd (oa titanium mesh, pallacos).122%
190646Liquorshunt - distale drain.110%
190645Liquorshunt - klepsysteem.19%
190661Custom made schedelplastiek op basis van pre-operatieve beeldvorming.19%
190651Intracraniele drukmeter.15%
190652Ventrikelreservoir of anti-syphon device (ASD).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190854Intercollegiaal consult arts - revalidatie.1100%
190856Fysiotherapie - revalidatie2,965%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie15%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie45%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,86100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,277%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,426%
190143IC beademingstoeslag groep 33,123%
190135IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,81100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,61100%
39692Preassessment opname.1,17100%
190034Afwezigheidsdag2,097%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.16%
190111Toeslag neurochirurgie32,334%
;