(bv: 119899016, 182199048, 129999063, 040401020, 109799028, 990089078, 150101007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802104) met declaratienummer (14D591)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 126 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 31 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 017,35 Honorarium Specialisten: EUR 2 589,62 (declaratiecode: 14D591)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,04100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,08100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.128%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.113,18100%
190204Verpleegdag.55,1724%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,07100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,29100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,2515%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,6711%
39305Lumbaalpunctie.3,1611%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.3,58%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).24%
30120Diagnostische intracraniele punctie.14%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).14%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).14%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.14%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.14%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.14%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).13%
39769Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt.13%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).43%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30743PartiŽle of totale hypofysectomie transsfenoÔdaal (zie 030189 voor transcraniŽle benadering hypofyse).1,35100%
30223Aanbrengen van een externe liquordrain.1,3142%
30224Externe liquordrainage cranieel.1,239%
30194Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, met duratransplantaat.1,338%
30214Plastiek van schedeldefect met duratransplantaat.1,3329%
30225Externe liquordrainage spinaal.1,2629%
33498Evacuatie intracerebraal hematoom, infratentorieel, niet traumatisch (zie 033497 voor supratentorieel).127%
30245Draineren liquor dmv het aanleggen van een shunt.1,1326%
32130Endonasale sinus sphenoidalis operatie.123%
30138Decompressie dmv craniectomie wgs verhoogde intracraniele druk.119%
30249Inbrengen drukmeter onder de schedel.1,2515%
30253Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.1,4313%
30254Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.1,4313%
30111Craniotomie t.b.v. decompressie of verwijdering corpus alienum.113%
30193Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, zonder duratransplantaat..1,3311%
30107Craniotomie vanwege acuut subduraal/intracerebraal traumatisch hematoom.1,3311%
30247Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).111%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).111%
32061Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie, gecombineerd met ingrepen ter correctie van het septum en/of het vestibulum nasi.111%
30216Plastiek van schedeldefect zonder duratransplantaat.110%
30204Plastiek van schedeldefect met autoloog transplantaat, zonder duratransplantaat.1,3310%
30213Duraverwijdingsplastiek.110%
30125Boorgat schedel (oa voor drainage epidurale en/of subdurale ruimte).18%
35512Proeflaparotomie.1,58%
30306Operatie wegens vaat-malformatie aan het ruggemerg of wegens tethered cord, open procedure (zie 030307 voor endovasculair).17%
33497Evacuatie intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).14%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).14%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).14%
34687Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain.14%
30308Re-exploratie spinaal liquorlek of nabloeding.14%
30241Drainage cyste hersenen met aanleggen shunt.14%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.34%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.14%
30252Revisie of verwijderen liquorshunt of ventrikelreservoir tbv liquordrainage, zonder implantatie nieuw materiaal.24%
30137Decompressie dmv craniotomie wgs verhoogde intracraniele druk.14%
33450Reconstructie aan een slagader zoals arteria carotis door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch.14%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).14%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).14%
30109Operatief herstel gecompliceerde impressiefractuur schedel.24%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.14%
30157Decompressie hersentumor zonder tumorresectie dmv craniotomie.13%
30342Operatie wegens spina bifida.33%
30123Trepaanopening wegens hematoom.13%
30230Hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniŽle drainage.13%
30343Recidiefoperatie wegens spina bifida.23%
30250Revisie of verwijderen shunt tbv liquor drainage.23%
33430Aneurysmata (trepanatie, zie 033429 voor extracraniŽle aneurysmata).13%
39027Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.13%
33483Intracerebrale bloedingen.13%
30323Laminectomie, 2 of meer niveau's (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).13%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.130%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.118%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.113%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.18%
39680Perifeer infuus inbrengen.44%
38889Vernieuwing gipsverband.14%
38895Verwijderen groot gips.14%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.7,18100%
81290MRI hersenen1,99100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,08100%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,12100%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.1,01100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,27100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.3,27100%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).1,01100%
120255SPECT van thorax.1,01100%
120280SPECT van abdomen.1,01100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.153%
81093MRI hersenen - standaard.143%
81092MRI hersenen - met contrast.142%
87070Echografie van de buikorganen.1,219%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.117%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.115%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.115%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.115%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).115%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.114%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.114%
39492Echografie van de buikorganen.111%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.111%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,3311%
82490MRI achterste schedelgroeve.111%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.110%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.18%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.18%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,58%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
83613Myelografie.14%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.14%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.14%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).54%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
39494Echografie van het hart.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.14%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70707Protrombinetijd9,19100%
72570Thyroxine (vrij T4)4,19100%
70496Osmolariteit1,1100%
72515Dehydro-epi-androsteron (DHEA)1,01100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.88,61100%
70443Kalium111,79100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.163,43100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.24,9100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).68,73100%
72550ACTH, corticotrofine30,17100%
70481Cellen tellen in liquor4,29100%
72501Cortisol68,21100%
70424Alkali reserve12,9100%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,04100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3100%
70715Trombocyten tellen24,35100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.12,24100%
72516Dehydro-epi-androsteronsulfaat (DHEA-S)1,01100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase19,03100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)10,06100%
70703Bezinkingssnelheid5,99100%
72551Luteiniserend hormoon (LH)3,32100%
72507Hydroxycorticosteron, 181,01100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17,9100%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,01100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling30,42100%
72572Trijoodthyronine (reverse T3).1,01100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)18,58100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,94100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,39100%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,45100%
70116Ureum48,94100%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)3,32100%
74801Eiwit16,78100%
70307Amylase1,44100%
70717Differentiele telling (hand)6,26100%
72573Thyrotrofine (TSH)3,81100%
74895Kreatine-fosfokinase2,68100%
70689C-reactive proteinen (CRP)22,78100%
72520Somatomedine3,36100%
70468Melkzuur6,79100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed36,68100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk15,37100%
70419Kreatinine69,43100%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,09100%
70119Chloride3,07100%
72565Prolactine (PRL)38,67100%
70489ASAT, SGOT, transaminase19100%
74802Albumine16,4100%
70442Natrium87,81100%
72641Calcitonine2,01100%
70718Differentiele telling (machinaal)7,13100%
72576Trijoodthyronine (T3)1,01100%
74896Alkalische fosfatase17,14100%
72531Oestron, oestradiol, elk1,01100%
70469Magnesium6,32100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase17,46100%
70421Fosfaat13,1100%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)2,01100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch195%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)187%
70303Sediment165%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel165%
70738Trombinetijd165%
70483Ammoniak149%
72649Ferritine138%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym138%
70716Reticulocyten tellen134%
70704Bloedingstijd130%
72511Testosteron127%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,7515%
74151Lipase115%
70449Transferrine211%
70820BNP/NT-proBNP111%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu6,3311%
70128Kreatine18,6710%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,58%
70460Triglyceriden1,58%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief1,58%
70130Urinezuur17%
76872Kruisproef in enzym-milieu44%
74803Myoglobine14%
71511Vitamine B1, Thiamine14%
77364Bloedstollingsfactor XIII14%
72582Foliumzuur14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.24%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.14%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd14%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine14%
70110Indican34%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)14%
70760Antiplasmine activeit, alfa-224%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)14%
74901Ceruloplasmine14%
70487Fibrinogeen94%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)14%
72640Beta-2-microglobuline24%
77451Antitrombine III activiteit24%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling14%
72512Testosteron, vrij14%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)24%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen34%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)14%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)14%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie24%
70734Bloedstollingsfactor VIII13%
70735Bloedstollingsfactor IX13%
74899Troponine, cardiale isovorm53%
74065HbAlc13%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)13%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor13%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,35100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,77100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,57100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,03100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,41100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.149%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch442%
70517Beta lactamase test138%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,2234%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch919%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.118%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.111%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,6711%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum3,3310%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.28%
70514Interactie MRC van twee antibiotica3,58%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,58%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,58%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay18%
70643Immunodiffusie reactie17%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch47%
71105HBs antigeen14%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)14%
70503Kweekproef op tuberculose24%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch14%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief24%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)14%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch33%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme33%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling213%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,81100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie111%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,6711%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk4,6711%
70827Zink18%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.14%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13%
79996Registratietarief diabetesdienst.13%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193021Logopedie.1,44100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,38100%
193012Enkelvoudige ergotherapie2,3311%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,6711%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.284%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.184%
190660Allogene schedelplastiek peroperatief gemodelleerd (oa titanium mesh, pallacos).122%
190651Intracraniele drukmeter.121%
190661Custom made schedelplastiek op basis van pre-operatieve beeldvorming.119%
190646Liquorshunt - distale drain.115%
190645Liquorshunt - klepsysteem.115%
190652Ventrikelreservoir of anti-syphon device (ASD).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190856Fysiotherapie - revalidatie124%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd184%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E224%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 315,58%
39671Acute beademing (IC) noninvasief.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,61100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,08100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,54100%
190034Afwezigheidsdag1,12100%
39692Preassessment opname.1,34100%
190111Toeslag neurochirurgie57,8323%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.24%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.24%
;