(bv: 990089046, 100501015, 149999005, 990616059, 020107035, 099799006, 020117019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802112) met declaratienummer (14D598)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 23 393,66 Honorarium Specialisten: EUR 2 012,32 (declaratiecode: 14D598)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.445%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.41,8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190704Impedantiemetrie - audiologisch centrum145%
190711BERA volwassene - audiologisch centrum145%
190715Oto-akoestische emissies (OAE) - audiologisch centrum145%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30342Operatie wegens spina bifida.1100%
30254Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.160%
30246Ventriculostomie.145%
30253Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.140%
30225Externe liquordrainage spinaal.125%
30224Externe liquordrainage cranieel.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39945Intra-operatieve monitoring met registratie van 2 modaliteiten(SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).3,55100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,35100%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
81093MRI hersenen - standaard.1100%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.155%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.255%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.255%
82490MRI achterste schedelgroeve.155%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.155%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.155%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.155%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).245%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.145%
81290MRI hersenen245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70717Differentiele telling (hand)1,9100%
70496Osmolariteit1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.26,95100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).26,95100%
74802Albumine1,9100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.11,65100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,85100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1100%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1100%
70442Natrium21,3100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,55100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed20,55100%
70419Kreatinine8,2100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,15100%
70443Kalium20,2100%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,2100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)155%
70119Chloride945%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk245%
70424Alkali reserve545%
70468Melkzuur145%
70130Urinezuur145%
70718Differentiele telling (machinaal)145%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1845%
70704Bloedingstijd2045%
70469Magnesium345%
70732Bloedstollingsfactor V245%
70707Protrombinetijd245%
70481Cellen tellen in liquor1045%
70737Tromboplastinetijd, partieel245%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).645%
70116Ureum1445%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep245%
70715Trombocyten tellen2345%
70487Fibrinogeen245%
70421Fosfaat245%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief145%
70738Trombinetijd145%
70449Transferrine245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,25100%
70620L-agglutinatie145%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1745%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief545%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media145%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)245%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk845%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.245%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1845%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch145%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch145%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie345%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.1100%
190645Liquorshunt - klepsysteem.140%
190646Liquorshunt - distale drain.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname155%
;