(bv: 149999024, 049799019, 100501002, 979002017, 979002146, 099899067, 990316054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802113) met declaratienummer (14D599)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 280 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 16 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 99 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 23 393,66 Honorarium Specialisten: EUR 2 009,67 (declaratiecode: 14D599)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,96100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,72100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.11,72100%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,12100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.161,26100%
190205Verpleegdag klasse 3B.118,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,16100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,84100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).5,52100%
30120Diagnostische intracraniele punctie.15,53100%
39305Lumbaalpunctie.173%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.169%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.155%
30147Navigatiegeleide of stereotactische biopsie aandoening hersenen.142%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).123%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,520%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.113%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.111%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.110%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.110%
39708Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie.110%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,675%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).3,753%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30108Craniotomie vanwege subacuut/chronisch subduraal hematoom.1,15100%
30245Draineren liquor dmv het aanleggen van een shunt.1,83100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).5,86100%
30303Revisie-operatie laminectomie.186%
30162Volledige behandeling van een hersenabces.153%
38460(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.140%
30107Craniotomie vanwege acuut subduraal/intracerebraal traumatisch hematoom.128%
30224Externe liquordrainage cranieel.1,2728%
30223Aanbrengen van een externe liquordrain.1,4727%
30252Revisie of verwijderen liquorshunt of ventrikelreservoir tbv liquordrainage, zonder implantatie nieuw materiaal.2,324%
30253Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.1,2822%
30254Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.1,2821%
30219Duraplastiek lumbaal.121%
38458(Re)spondylodese 1 segment.121%
30250Revisie of verwijderen shunt tbv liquor drainage.2,2921%
38540Arthrotomie van de heup.120%
30340Operatie wegens spinale meningocele.120%
38569Verwijderen van een gečmplanteerde total hip + rečmplantatie nieuwe total hip.120%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.120%
30159Navigatie- of echogeleide punctie hersenabces.1,5217%
30225Externe liquordrainage spinaal.1,5215%
32203Tracheotomie.114%
30124(Re)exploratie schedel.111%
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.110%
30193Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, zonder duratransplantaat..1,099%
30204Plastiek van schedeldefect met autoloog transplantaat, zonder duratransplantaat.18%
30249Inbrengen drukmeter onder de schedel.1,227%
30308Re-exploratie spinaal liquorlek of nabloeding.1,677%
33497Evacuatie intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).17%
30153Excisie aandoening schedeldak.16%
30246Ventriculostomie.15%
30326Laminectomie, 1 niveau, (uitgezonderd bij HNP of stenose zie 030327).1,24%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).14%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.14%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).14%
35512Proeflaparotomie.14%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.8,84%
30248Verwijderen liquor reservoir.1,253%
30247Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).1,253%
30205Plastiek van schedeldefect met homoloog transplantaat of alloplastisch materiaal, zonder duratransplantaat.13%
30255Endoscopische fenestratie binnen of buiten liquorsysteem.12%
30125Boorgat schedel (oa voor drainage epidurale en/of subdurale ruimte).1,332%
30195Plastiek van schedeldefect met alloplastiek, zonder duratransplantaat.12%
30103Craniotomie vanwege een of meerdere epidurale haematomen.12%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,96100%
38484Gipscorset.1,22100%
33290Behandeling met de cardioverter.1100%
39680Perifeer infuus inbrengen.179%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.155%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.151%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname150%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.140%
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.1,0324%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,753%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.12%
38889Vernieuwing gipsverband.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82490MRI achterste schedelgroeve.1,61100%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,06100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,81100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,33100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,5100%
87070Echografie van de buikorganen.1,05100%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,11100%
39494Echografie van het hart.1,01100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,36100%
81290MRI hersenen5,71100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.2,05100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.8,3100%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.2,12100%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).183%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.155%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.153%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).150%
120230SPECT van skelet detail.140%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.128%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.121%
81092MRI hersenen - met contrast.120%
120030Statisch skeletonderzoek.120%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.120%
120031Meerfasen skeletonderzoek.120%
81093MRI hersenen - standaard.118%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.113%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.112%
120501PET WB (whole body), oncologie.112%
89070Echografie onderste extremiteit.1,227%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.17%
39492Echografie van de buikorganen.16%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).4,25%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,214%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,253%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.13%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.12%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,37100%
70496Osmolariteit4,51100%
74895Kreatine-fosfokinase6,14100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed46,36100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,33100%
70717Differentiele telling (hand)35,48100%
70116Ureum64,64100%
70689C-reactive proteinen (CRP)63,47100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)13,61100%
70481Cellen tellen in liquor34,99100%
74802Albumine8,21100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.51,23100%
70707Protrombinetijd6,55100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.32,43100%
74896Alkalische fosfatase27,01100%
70460Triglyceriden10,82100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase28,57100%
70419Kreatinine68,18100%
70718Differentiele telling (machinaal)6,99100%
70119Chloride19,28100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).198,63100%
70442Natrium113,52100%
70303Sediment1,56100%
72570Thyroxine (vrij T4)2,1100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,84100%
70468Melkzuur17,04100%
70421Fosfaat34,87100%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,65100%
70703Bezinkingssnelheid16,58100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling97,54100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase32,46100%
70443Kalium105,3100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk15,65100%
70307Amylase2,12100%
70715Trombocyten tellen79,29100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.20,61100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).25,27100%
70469Magnesium32,22100%
70424Alkali reserve48,83100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.135,51100%
70704Bloedingstijd1,45100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,01100%
70489ASAT, SGOT, transaminase32,59100%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine3,4100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)21,32100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,16100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.88,64100%
70716Reticulocyten tellen1,75100%
72573Thyrotrofine (TSH)2,13100%
74801Eiwit8,63100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)198%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine191%
72541Insuline191%
70487Fibrinogeen183%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel165%
72575Thyroxine (T4)164%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).161%
72565Prolactine (PRL)151%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)250%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)250%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.150%
72649Ferritine150%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling143%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch137%
72501Cortisol136%
70130Urinezuur136%
70110Indican132%
70820BNP/NT-proBNP129%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)128%
70714Eosinofielen tellen125%
74251Cholesterol, HDL122%
72520Somatomedine122%
70738Trombinetijd121%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)117%
70425Cholesterol, totaal112%
70201Bloed (occult), kwalitatief410%
72551Luteiniserend hormoon (LH)110%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)110%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)110%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,099%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep18%
70483Ammoniak15%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,44%
70212Calcium in faeces.34%
74803Myoglobine1,24%
74899Troponine, cardiale isovorm2,44%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu44%
70476Immunoglobuline, elk2,64%
70449Transferrine24%
70128Kreatine10,253%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,53%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)12%
70456Pyrodruivenzuur1,672%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)12%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)12%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,332%
74064Geglyceerde hemoglobine12%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)1,332%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)12%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
74151Lipase1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig17,69100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk24,49100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch15,24100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,67100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief6,63100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,99100%
70503Kweekproef op tuberculose1,78100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch45,25100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,52100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,19100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.11,5100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch9,82100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)48,5100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.11,42100%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.5,52100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,05100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch112,77100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch27,8100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,03100%
70620L-agglutinatie2,11100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,18100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,83100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay174%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)154%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch150%
70914Protozoaire cysten (concentratie)150%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)150%
70517Beta lactamase test149%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch5,4712%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF111%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)110%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).110%
71105HBs antigeen18%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,567%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,296%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch43%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum4,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,38100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.163%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,5100%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk168%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.156%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk127%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed114%
72896Lithium110%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie15%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193021Logopedie.2,14100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,09100%
193003Kinderfysiotherapie23,97100%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,24100%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).160%
190646Liquorshunt - distale drain.132%
190645Liquorshunt - klepsysteem.129%
190305Totale heup.120%
190654Kunststof duratransplantaat.119%
190651Intracraniele drukmeter.115%
190660Allogene schedelplastiek peroperatief gemodelleerd (oa titanium mesh, pallacos).18%
190652Ventrikelreservoir of anti-syphon device (ASD).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd133%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,1214%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 311,8214%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,78100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.136%
190010Multidisciplinair consult.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname5,17100%
39692Preassessment opname.182%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.142%
190034Afwezigheidsdag129%
190111Toeslag neurochirurgie30,5410%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).15,675%
;