(bv: 979002191, 131999104, 131999034, 020108239, 119499031, 028999028, 979001159, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802119) met declaratienummer (14D604)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 237 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 15 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 41 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 23 173,97 Honorarium Specialisten: EUR 1 932,62 (declaratiecode: 14D604)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,51100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,64100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.12,46100%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,5100%
190011Eerste polikliniekbezoek.160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1100%
190055Dagverpleging II.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,82100%
190205Verpleegdag klasse 3B.199,19100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.1100%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,02100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.2,04100%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,02100%
39765Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse.1100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).5,06100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.25,02100%
38497Beenmergpunctie.1100%
39769Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt.1100%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,25100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,26100%
39305Lumbaalpunctie.1,57100%
30120Diagnostische intracraniele punctie.1,24100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.198%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.183%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.150%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.150%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.250%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).136%
39716Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).333%
39942Huidreactie volgens Mantoux.133%
39718Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur.433%
39705Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur.333%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.24%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).8,54%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).12%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.12%
39735Polysomnografie (PSG)12%
3971224-uurs Electro-encephalografie (EEG)-registratie met diepte elektr.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30247Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).2,7100%
30223Aanbrengen van een externe liquordrain.3,1100%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.1100%
30123Trepaanopening wegens hematoom.1,49100%
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).250%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).150%
35700Hernia inguinalis, open procedure (zie 035710 voor laparoscopisch).150%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.136%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).133%
30250Revisie of verwijderen shunt tbv liquor drainage.1,7518%
30230Hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniŽle drainage.1,59%
30249Inbrengen drukmeter onder de schedel.1,259%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).17%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,337%
30165Supratentoriele hersentumor of open hersen-of tumorbiopsie.14%
30231Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniŽle drainage, meer dan vier weken na de vorige ingreep.24%
30246Ventriculostomie.24%
32203Tracheotomie.12%
30222Inbrengen van een subcutaan reservoir voor punctie van ventrikel liquor.12%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).12%
30102Subtemporale decompressie.12%
33688Aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD).12%
30248Verwijderen liquor reservoir.12%
30167Tumor aan de schedelbasis of in de achterste schedelgroeve.12%
30216Plastiek van schedeldefect zonder duratransplantaat.12%
38458(Re)spondylodese 1 segment.22%
33431Arterioveneuze malformatie.12%
30150Behandeling van oppervlakkige osteomyelitis van het schedeldak.12%
30221Herhaling van operatie wegens hydrocephalus, anders dan het aanbrengen van een extracraniŽle drainage, meer dan vier weken na de vorige ingreep.22%
33483Intracerebrale bloedingen.12%
30151Operatie wegens penetrerende tumoren en/of ontstekingen van het schedeldak.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,18100%
39680Perifeer infuus inbrengen.197%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie150%
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie350%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.136%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.12%
81328Neurovasculaire coiling cerebraal aneurysma.12%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.352%
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.12%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.12%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.12%
38889Vernieuwing gipsverband.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.24,67100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.11,29100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,88100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.4,49100%
87070Echografie van de buikorganen.2,28100%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,54100%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,61100%
82490MRI achterste schedelgroeve.199%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.186%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.183%
83290MRI thoracale wervelkolom.169%
81290MRI hersenen167%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.167%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).158%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.153%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.152%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.150%
39494Echografie van het hart.250%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.150%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.150%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.142%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.138%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.136%
120006Liquorcirculatieonderzoek.133%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.133%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.233%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.233%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.133%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.116%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.113%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.1,259%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.17%
89070Echografie onderste extremiteit.1,54%
39492Echografie van de buikorganen.1,54%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.12%
87090MRI abdomen.12%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.12%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.12%
88470Echografie van het scrotum.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74801Eiwit15,47100%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)74,03100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed261,12100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling135,94100%
70443Kalium242,46100%
74895Kreatine-fosfokinase17,13100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.210,9100%
70704Bloedingstijd16,96100%
70119Chloride28,94100%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).8,55100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,19100%
70469Magnesium49,89100%
70737Tromboplastinetijd, partieel64,97100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)35,8100%
70425Cholesterol, totaal1,8100%
70715Trombocyten tellen134,32100%
74802Albumine51,86100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase52,3100%
70487Fibrinogeen11,19100%
74896Alkalische fosfatase54,69100%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)7,97100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).98,92100%
70476Immunoglobuline, elk4,02100%
70738Trombinetijd7,96100%
77093HLA-A, B, C, typering4,5100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.151,9100%
70716Reticulocyten tellen7,81100%
72573Thyrotrofine (TSH)1,28100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)12,5100%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.1100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk66,46100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.17,52100%
70489ASAT, SGOT, transaminase52,1100%
70732Bloedstollingsfactor V1,87100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel7,05100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym7,45100%
70419Kreatinine129,63100%
70707Protrombinetijd62,57100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,51100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)10,23100%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,02100%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,32100%
70481Cellen tellen in liquor12,08100%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,18100%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling2,79100%
70717Differentiele telling (hand)45,04100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase62,12100%
70303Sediment1,43100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).350,52100%
74151Lipase4,05100%
70496Osmolariteit5,98100%
70460Triglyceriden2,57100%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep9,67100%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu38,11100%
70421Fosfaat65,27100%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling3,5100%
70130Urinezuur13,49100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)16,06100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed15,84100%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,04100%
72649Ferritine4,31100%
70442Natrium242,36100%
70718Differentiele telling (machinaal)25,61100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)55,6100%
70307Amylase18,24100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.155,16100%
70703Bezinkingssnelheid8,42100%
70116Ureum99,08100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.72,82100%
70468Melkzuur100,3100%
72640Beta-2-microglobuline1,07100%
70424Alkali reserve193,31100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd198%
70483Ammoniak191%
72570Thyroxine (vrij T4)183%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk176%
74251Cholesterol, HDL169%
70437IJzer159%
70449Transferrine157%
70714Eosinofielen tellen152%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)1650%
76872Kruisproef in enzym-milieu5750%
77435Fibrine monomeren.150%
72646Parathormoon (PTH)350%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)250%
77601Antiplasmine antigeen, alfa-2.1150%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)250%
70736Bloedstollingsfactor X250%
74803Myoglobine144%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)136%
70486Albumine/globuline verhouding in liquor (kwantitatief)133%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.233%
74064Geglyceerde hemoglobine133%
70123Homocysteine133%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief133%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis233%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.133%
77364Bloedstollingsfactor XIII133%
70820BNP/NT-proBNP19%
74065HbAlc17%
70445IJzerbindingscapaciteit1,337%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,337%
70110Indican2,337%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor17%
77291Haptoglobine1,54%
70128Kreatine20,54%
72576Trijoodthyronine (T3)14%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.1,54%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.24%
70197Metanefrinen, normetanefrinen12%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief62%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine12%
72520Somatomedine12%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
70201Bloed (occult), kwalitatief12%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)12%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).112%
70731Bloedstollingsfactor II12%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).22%
72551Luteiniserend hormoon (LH)12%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie12%
72110Myoglobine, kwalitatief.22%
72647Renine22%
70208Amylase12%
72501Cortisol12%
78041Zwangerschapsreactie uit serum12%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit22%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)12%
72112Oxaalzuur12%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)22%
72502Cortisol, vrij12%
78252Acetylglucoseaminidase, N12%
71511Vitamine B1, Thiamine12%
70735Bloedstollingsfactor IX22%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).22%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)332%
72582Foliumzuur12%
72508Aldosteron22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF5,02100%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,17100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch8,27100%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,14100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8,9100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.10,18100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch27,38100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,67100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch92100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig16,92100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch7,49100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.4,16100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch14,31100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief11,93100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch54,5100%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,02100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk27,97100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch9,57100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.6,27100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,5100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch18,58100%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,67100%
70620L-agglutinatie1,33100%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.10,02100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)36100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.190%
70517Beta lactamase test158%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch152%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)150%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).150%
71105HBs antigeen250%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media138%
70503Kweekproef op tuberculose138%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling633%
70643Immunodiffusie reactie116%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)17%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd244%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum84%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).14%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.12%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch32%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch12%
70514Interactie MRC van twee antibiotica62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.7,34100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,259%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.2100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,66100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed182%
72888Methotrexaat met immunoassay, inclusief eventuele herbepalingen1450%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,337%
79993CLB-referentietarief.24%
70827Zink14%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie14%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk12%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.33,12100%
193003Kinderfysiotherapie7,73100%
193021Logopedie.167%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd9,5100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E650%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2850%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.150%
190143IC beademingstoeslag groep 322,59%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.12%
190135IC opnametoeslag groep 2. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.6,27100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.140%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname10,32100%
190034Afwezigheidsdag2,55100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,01100%
190111Toeslag neurochirurgie33,3313%
39692Preassessment opname.113%
39691Preassessment dagopname.24%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).13,54%
;