(bv: 100501039, 979002148, 131999159, 020108077, 099499006, 060607005, 020109032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001150) met declaratienummer (14D627)

Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 9 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 112 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 21 797,16 Honorarium Specialisten: EUR 186,55 (declaratiecode: 14D627)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.156%
190055Dagverpleging II.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,13100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.2100%
39837Residubepaling longen.2,15100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.36100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.4100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.4100%
32684Diagnostische pleurapunctie.122%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.122%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.118%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).114%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.14%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.133%
32485Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39394Nazorg longtransplantatie ontvanger.198%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.151%
32688Therapeutische pleurapunctie.111%
32600Behandeling met zuigdrainages.14%
39395Nazorg hartlongtransplantatie ontvanger.13%
192026Nazorg hart-longtransplantatie10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1100%
120060Longperfusieonderzoek.2100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2100%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.181%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).179%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.178%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.165%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).144%
39494Echografie van het hart.124%
87070Echografie van de buikorganen.124%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.123%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.118%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.116%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.111%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.17%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
81093MRI hersenen - standaard.14%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,24100%
70431Vitamine A1,67100%
70717Differentiele telling (hand)16100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)14,93100%
70443Kalium15,95100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14,3100%
70421Fosfaat13,15100%
74064Geglyceerde hemoglobine2100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase13,35100%
70437IJzer12,98100%
70718Differentiele telling (machinaal)11,3100%
70689C-reactive proteinen (CRP)12100%
72566Anti Mulleriaans Hormoon (AMH).2100%
70425Cholesterol, totaal4100%
70714Eosinofielen tellen11100%
70116Ureum15,82100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,02100%
70438Vitamine E2100%
74801Eiwit14,88100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13,95100%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1100%
72570Thyroxine (vrij T4)3100%
70460Triglyceriden8,75100%
74896Alkalische fosfatase13,38100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.13,35100%
70715Trombocyten tellen14,8100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk26,7100%
70119Chloride13,57100%
70489ASAT, SGOT, transaminase14,27100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3100%
70738Trombinetijd1,27100%
74802Albumine13,6100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,49100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).31,15100%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1100%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,39100%
74251Cholesterol, HDL11,1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.22,52100%
70442Natrium17,4100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14,27100%
70419Kreatinine17,42100%
70703Bezinkingssnelheid3100%
72649Ferritine3100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.11100%
70469Magnesium13,25100%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2100%
70716Reticulocyten tellen172%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling168%
74065HbAlc168%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)167%
70108Diaceetzuur154%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)154%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.150%
70428Angiotensine converting enzym144%
74895Kreatine-fosfokinase143%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch140%
70707Protrombinetijd139%
72573Thyrotrofine (TSH)138%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed138%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)133%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul133%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)133%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)133%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)131%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief130%
70820BNP/NT-proBNP127%
70130Urinezuur124%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym124%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)121%
70468Melkzuur120%
70307Amylase118%
72511Testosteron118%
71739Micro-albumine in urine117%
72582Foliumzuur116%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine116%
72420IgG subklassen115%
70481Cellen tellen in liquor112%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.111%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)111%
70303Sediment18%
70445IJzerbindingscapaciteit18%
72424Apolipoproteine A, B, C, E18%
77571Proteine C activiteit14%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
77581Proteine S totaal antigeen14%
70487Fibrinogeen14%
70734Bloedstollingsfactor VIII14%
72646Parathormoon (PTH)14%
77582Proteine S vrij antigeen14%
77291Haptoglobine14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig19100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,4100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,97100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.17100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,03100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,25100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,2100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief16,8100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,52100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,88100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum4,74100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2100%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).140%
71105HBs antigeen133%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.116%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.116%
71102Typering van geisoleerd virusstam115%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).112%
70517Beta lactamase test18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,26100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.141%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay14,73100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie10,73100%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay122%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie18%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,66100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.2100%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,09100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2100%
190034Afwezigheidsdag181%
39692Preassessment opname.144%
;