(bv: 990022040, 991016020, 182199024, 149399035, 119599007, 029499005, 990004007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001169) met declaratienummer (14D642)

Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 51 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 17 097,79 Honorarium Specialisten: EUR 735,80 (declaratiecode: 14D642)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,55100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,16100%
190055Dagverpleging II.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.3,02100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,01100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.2100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,01100%
39837Residubepaling longen.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,94100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,52100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,21100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,1858%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.124%
32684Diagnostische pleurapunctie.123%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.118%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).114%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.14%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.233%
32485Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39396Nazorg harttransplantatie ontvanger.1100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.151%
192003Nazorg harttransplantatie1,1222%
32688Therapeutische pleurapunctie.111%
32600Behandeling met zuigdrainages.14%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,484%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,01100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,81100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,05100%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1100%
120060Longperfusieonderzoek.1100%
39494Echografie van het hart.193%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.181%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).179%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.178%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.166%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).144%
87070Echografie van de buikorganen.127%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.124%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.118%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.116%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.111%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,019%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).1,138%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).1,018%
120501PET WB (whole body), oncologie.18%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.17%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.15%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.14%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
81093MRI hersenen - standaard.14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,342%
86970Echografie van mamma.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen19,52100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,49100%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,83100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,88100%
70460Triglyceriden10,01100%
74801Eiwit3,42100%
70130Urinezuur2,07100%
72570Thyroxine (vrij T4)3,24100%
70489ASAT, SGOT, transaminase18,93100%
74896Alkalische fosfatase5,65100%
70442Natrium22,31100%
70716Reticulocyten tellen1,16100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,94100%
70419Kreatinine22,84100%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,02100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13,56100%
70738Trombinetijd1,89100%
74802Albumine2,75100%
70431Vitamine A1,67100%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1100%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,47100%
70443Kalium20,86100%
70717Differentiele telling (hand)17,95100%
74251Cholesterol, HDL2,77100%
70421Fosfaat15,55100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,02100%
70469Magnesium13,73100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,67100%
70437IJzer13,37100%
72649Ferritine4,49100%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
70718Differentiele telling (machinaal)15,43100%
70425Cholesterol, totaal4,91100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).43,46100%
70116Ureum20,75100%
70820BNP/NT-proBNP1,95100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,67100%
70438Vitamine E2100%
70714Eosinofielen tellen11,03100%
74064Geglyceerde hemoglobine1,2100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,57100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)15,4100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase18,01100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.15,85100%
70703Bezinkingssnelheid5,96100%
70119Chloride13,87100%
72566Anti Mulleriaans Hormoon (AMH).1100%
74895Kreatine-fosfokinase1,73100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)181%
74065HbAlc176%
70108Diaceetzuur172%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling168%
71739Micro-albumine in urine167%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.167%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)167%
72573Thyrotrofine (TSH)163%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym163%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)154%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)152%
70707Protrombinetijd148%
70428Angiotensine converting enzym146%
70307Amylase144%
70468Melkzuur141%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch140%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed139%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)133%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)133%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul133%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)133%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief130%
70445IJzerbindingscapaciteit128%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).125%
70449Transferrine125%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)121%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine118%
72582Foliumzuur118%
72511Testosteron118%
72420IgG subklassen115%
72424Apolipoproteine A, B, C, E112%
70481Cellen tellen in liquor112%
70303Sediment111%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.111%
70704Bloedingstijd1,877%
70737Tromboplastinetijd, partieel16%
77291Haptoglobine15%
70487Fibrinogeen15%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.14%
72646Parathormoon (PTH)14%
77582Proteine S vrij antigeen14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.14%
77571Proteine C activiteit14%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
70734Bloedstollingsfactor VIII14%
77581Proteine S totaal antigeen14%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk14,33100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)14,27100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,67100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,07100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch14,27100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,03100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,83100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,36100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,02100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,01100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum14,27100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,43100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,01100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,42100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,31100%
71105HBs antigeen154%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).140%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.116%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.116%
71102Typering van geisoleerd virusstam115%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).115%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
70517Beta lactamase test14,278%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,254%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,044%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
70913Wormeieren (concentratie)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,35100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.145%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay18,48100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie12,13100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay122%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie18%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)1100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,02100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,01100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,19100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,98100%
190034Afwezigheidsdag181%
39692Preassessment opname.144%
;