(bv: 029199125, 040401004, 979002214, 099699024, 069499040, 099899041, 990416017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001170) met declaratienummer (14D643)

Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 11 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 27 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 502,95 Honorarium Specialisten: EUR 1 420,64 (declaratiecode: 14D643)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.10,52100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.156%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.168%
190055Dagverpleging II.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.36,4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39837Residubepaling longen.2,15100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.2,85100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.9,18100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.37,63100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.2,29100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).4,86100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,86100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.2,23100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,13100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,86100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.171%
32684Diagnostische pleurapunctie.125%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.122%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.118%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.117%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,4417%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).114%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).112%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.17%
39843Bewakingstelemetrie.16%
39693Klinisch peri-operatieve zorg.26%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.14%
33236Intracoronair fysiologisch onderzoek.13%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.133%
32485Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39396Nazorg harttransplantatie ontvanger.098%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.151%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.129%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,4612%
32688Therapeutische pleurapunctie.111%
192003Nazorg harttransplantatie1,1411%
32600Behandeling met zuigdrainages.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.17,3100%
120060Longperfusieonderzoek.1,29100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,74100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,03100%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1100%
39494Echografie van het hart.199%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.181%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).179%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.178%
87070Echografie van de buikorganen.176%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.165%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).144%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.129%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.124%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.124%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.121%
89070Echografie onderste extremiteit.120%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.119%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.117%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.111%
120501PET WB (whole body), oncologie.110%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.110%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.17%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
120034Skeletdensitometrie heupen.17%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.17%
120240SPECT van myocard rust.1,424%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.1,424%
81093MRI hersenen - standaard.14%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.14%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74064Geglyceerde hemoglobine2,76100%
70714Eosinofielen tellen15,93100%
70689C-reactive proteinen (CRP)34,02100%
74895Kreatine-fosfokinase2,29100%
70307Amylase2,91100%
70820BNP/NT-proBNP2,82100%
70442Natrium66,92100%
70703Bezinkingssnelheid4,73100%
70421Fosfaat19,18100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,22100%
74802Albumine23,55100%
70116Ureum38,74100%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,43100%
70460Triglyceriden9,5100%
70715Trombocyten tellen33,69100%
70431Vitamine A1,67100%
74896Alkalische fosfatase27,95100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.76,64100%
70443Kalium66,74100%
70704Bloedingstijd6,25100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling36,38100%
70424Alkali reserve69,12100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,58100%
70119Chloride17,24100%
70738Trombinetijd3,43100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk35,79100%
70468Melkzuur30,32100%
70716Reticulocyten tellen3,45100%
70437IJzer13,19100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,41100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,61100%
70425Cholesterol, totaal2,07100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,49100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed38,85100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase28,79100%
70130Urinezuur6,32100%
70469Magnesium17,27100%
70717Differentiele telling (hand)29,97100%
70438Vitamine E2100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,14100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,79100%
70489ASAT, SGOT, transaminase28,82100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.24,92100%
72649Ferritine4,37100%
70707Protrombinetijd3,19100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.62,66100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)16,16100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase26,61100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)28,24100%
74251Cholesterol, HDL12,18100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.47,04100%
70718Differentiele telling (machinaal)19,64100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).107,33100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,24100%
70419Kreatinine41,03100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,05100%
74801Eiwit21,87100%
72573Thyrotrofine (TSH)193%
70108Diaceetzuur175%
74065HbAlc171%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)170%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling168%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)167%
72570Thyroxine (vrij T4)165%
70428Angiotensine converting enzym147%
77291Haptoglobine146%
70496Osmolariteit146%
70476Immunoglobuline, elk145%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch143%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief142%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)136%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)136%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief136%
70303Sediment135%
70481Cellen tellen in liquor135%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).135%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)134%
70449Transferrine133%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)133%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)133%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul133%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)133%
70487Fibrinogeen127%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)126%
72424Apolipoproteine A, B, C, E126%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine125%
72582Foliumzuur122%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)121%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep121%
71739Micro-albumine in urine120%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel118%
72511Testosteron118%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)117%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,617%
72420IgG subklassen115%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie114%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.114%
70445IJzerbindingscapaciteit111%
70456Pyrodruivenzuur17%
72112Oxaalzuur17%
70483Ammoniak17%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis17%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor17%
72646Parathormoon (PTH)17%
74803Myoglobine1,424%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
77571Proteine C activiteit14%
77581Proteine S totaal antigeen14%
70734Bloedstollingsfactor VIII14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.14%
77582Proteine S vrij antigeen14%
70736Bloedstollingsfactor X13%
70731Bloedstollingsfactor II13%
78252Acetylglucoseaminidase, N13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie13%
70732Bloedstollingsfactor V13%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)23%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
70733Bloedstollingsfactor VII13%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)13%
72575Thyroxine (T4)13%
74151Lipase33%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8,32100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,24100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,54100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig36,33100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,74100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,21100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch7,16100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch12,47100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,87100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay9,18100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,32100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.12,93100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum4,74100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch9,99100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief17,88100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch3,52100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8,96100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,68100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,84100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,81100%
70503Kweekproef op tuberculose3,5100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,24100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.8,79100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)198%
71105HBs antigeen172%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.141%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).140%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).136%
70620L-agglutinatie133%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch120%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF119%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)119%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.116%
71102Typering van geisoleerd virusstam115%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch114%
70517Beta lactamase test114%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch110%
70914Protozoaire cysten (concentratie)13%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot13%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media13%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4,11100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.168%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.114%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.17%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,85100%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay29,83100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie13,7100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay122%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie120%
72877Theofylline, kwantitatief, chromatografisch13%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie23%
72896Lithium13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)5,93100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,48100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,29100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,12100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,18100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,42100%
190034Afwezigheidsdag181%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.146%
39692Preassessment opname.144%
39691Preassessment dagopname.17%
;