(bv: 990916024, 199299052, 089999009, 020108131, 149599006, 979001237, 079899008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001190) met declaratienummer (14D656)

Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 25 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 65 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 34 814,73 Honorarium Specialisten: EUR 2 787,15 (declaratiecode: 14D656)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.159%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.153%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.129%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.16,1100%
190204Verpleegdag.9,38100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,02100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,04100%
39843Bewakingstelemetrie.2,79100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.7,3100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.110%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.110%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.16%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,574%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).13%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.6,23%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.6,23%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.6,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.1,49100%
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
33078Hartklepplastiek, open procedure.1,4100%
33079Hartklepvervanging, open procedure.1,29100%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.196%
33075MAZE-procedure.191%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.180%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.161%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.155%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.155%
33087Gecombineerde klep / CABG operatie154%
33040Sluiten van een atrium-septum defect, type 2.138%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.124%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).123%
33110Resectie aneurysma van de linkerventrikel.112%
32941Catheterablatie rechter atrium.112%
33178Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties met extracorporale circulaties.112%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.110%
33130Operatie wegens een of meerdere tumoren van het atrium, onder andere myxomen.19%
33265Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker.17%
32946Catheterablatie linker atrium.16%
33081Open commissurotomie met plastiek of vervanging van twee kleppen.15%
32995Ballonpomp per open procedure als zelfstandige ingreep.15%
33280Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutane automatische defibrillator, inclusief het aansluitend testen van de defibrillatiedrempel onder algehele anesthesie.14%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.13%
38428Refixatie sternum.13%
33286Het bevestigen van een stimulatie-elektrode op het epicard na het openen van het hartzakje en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.13%
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,03100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,26100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,32100%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.134%
39684Inbrengen thoraxdrain.16%
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.13%
32992Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.13%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.7,63%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,52%
32993Ballonpomp per punctie als bijkomende ingreep.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,31100%
39494Echografie van het hart.1,67100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,68100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.113%
87070Echografie van de buikorganen.17%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
89070Echografie onderste extremiteit.1,334%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,752%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,15100%
70443Kalium31,33100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,58100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.40,32100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1,17100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).28,98100%
74801Eiwit2,14100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,74100%
70715Trombocyten tellen13,27100%
74895Kreatine-fosfokinase3,37100%
70737Tromboplastinetijd, partieel9,28100%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,86100%
74802Albumine4,15100%
70487Fibrinogeen2,01100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,36100%
74896Alkalische fosfatase3,25100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,95100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,19100%
70738Trombinetijd2,4100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,34100%
70704Bloedingstijd1,11100%
70116Ureum12,9100%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,13100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.11,18100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed15,47100%
70717Differentiele telling (hand)1,18100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,05100%
70468Melkzuur6,36100%
70419Kreatinine14,03100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,79100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,05100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,44100%
70119Chloride4,73100%
70442Natrium27,37100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed26,47100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.40,7100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,75100%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,13100%
70469Magnesium5,96100%
70421Fosfaat4,72100%
70707Protrombinetijd11,14100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,29100%
74803Myoglobine186%
70703Bezinkingssnelheid177%
70716Reticulocyten tellen170%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk169%
70128Kreatine160%
70820BNP/NT-proBNP156%
70425Cholesterol, totaal153%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)149%
70460Triglyceriden147%
72649Ferritine146%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel145%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)138%
74899Troponine, cardiale isovorm137%
70303Sediment135%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)131%
74251Cholesterol, HDL125%
70307Amylase124%
72573Thyrotrofine (TSH)122%
71739Micro-albumine in urine121%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)121%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).118%
72570Thyroxine (vrij T4)118%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)117%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek117%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief115%
70130Urinezuur115%
77291Haptoglobine113%
70496Osmolariteit110%
70108Diaceetzuur110%
70449Transferrine17%
72424Apolipoproteine A, B, C, E16%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen16%
70483Ammoniak15%
70424Alkali reserve1,864%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
72541Insuline13%
74151Lipase13%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
72646Parathormoon (PTH)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,99100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,99100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,06100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,66100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch5,6100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,88100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch187%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch171%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch144%
71105HBs antigeen135%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch133%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay124%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig119%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.113%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.15%
70517Beta lactamase test15%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief13%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.10,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,38100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay157%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,83100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.153%
193012Enkelvoudige ergotherapie19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190624Hartklepring.1,4100%
190291Aortaklepprothese.195%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.146%
190292Mitralisklepprothese.131%
190293Pulmonalisklepprothese.13%
192011Automatische implanteerbare cardioverter defibrillator (AICD).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,06100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,13100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,3100%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E128%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 3114%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,45100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname186%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).129%
39692Preassessment opname.123%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.13%
;