(bv: 170901063, 029399024, 979002206, 991116004, 990035013, 990916050, 099699100, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002011) met declaratienummer (14B303)

Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 15 584,77 Honorarium Specialisten: EUR 7 461,74 (declaratiecode: 14B303)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).1100%
33572Selectieve decompressie operatie aan het porta-systeem, via een vaatanastomose.1100%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1100%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1100%
192111Darmtransplantatie ontvanger.1100%
34732Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).1100%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1100%
;