(bv: 119899025, 991316028, 029099023, 020110005, 060607014, 040201016, 069499013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002021) met declaratienummer (14B312)

Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 48 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 15 743,97 Honorarium Specialisten: EUR 2 235,27 (declaratiecode: 14B312)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.47,55100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).0100%
36083Lumbotomie voor een open nierbiopsie.0,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192043Pancreastransplantatie ontvanger.1100%
35230Resectie leverweefsel levende donor.1100%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.0100%
192107Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.0100%
35512Proeflaparotomie.0,13100%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).0,5100%
35221Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).0100%
192112Niertransplantatie ontvanger levende donor.155%
192045Nier- en pancreastransplantatie ontvanger.145%
35350Cholecystectomie.19%
34502Aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparotomie, open procedure (zie 034504 voor endoscopisch).19%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.0,13100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.0,13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen19%
70717Differentiele telling (hand)19%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling19%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)19%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.19%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).39%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname19%
;