(bv: 020108095, 029399064, 991016028, 990616007, 990816022, 039899010, 131999129, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002215) met declaratienummer (14D711)

Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 17 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 12 157,57 Honorarium Specialisten: EUR 22 706,23 (declaratiecode: 14D711)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.118%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,12100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.0,23100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1100%
36083Lumbotomie voor een open nierbiopsie.0100%
39240Culdoscopie.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192112Niertransplantatie ontvanger levende donor.0100%
35512Proeflaparotomie.0100%
192045Nier- en pancreastransplantatie ontvanger.0100%
192113Niertransplantatie ontvanger postmortale donor.0100%
35760Hernia umbilicalis bij personen vanaf 12 jaar, open procedure (zie 035762 voor endoscopisch).0,06100%
192107Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.1100%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).0,06100%
192108PartiŽle levertransplantatie ontvanger levende donor.0100%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).0100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).0,06100%
30445Primair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.0100%
35350Cholecystectomie.0100%
192043Pancreastransplantatie ontvanger.0100%
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).0,23100%
34502Aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparotomie, open procedure (zie 034504 voor endoscopisch).19%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.19%
192109PartiŽle levertransplantatie ontvanger postmortale donor.00%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1100%
32600Behandeling met zuigdrainages.0,06100%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.0100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.0,23100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70717Differentiele telling (hand)19%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling19%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)19%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.19%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).39%
70715Trombocyten tellen19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname19%
;