(bv: 029999048, 069599043, 149999065, 069599026, 100501053, 069599022, 199299038, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979003004) met declaratienummer (14B415)

Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie


Prijs van: Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatieKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 124 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 20 277,89 Honorarium Specialisten: EUR 2 647,91 (declaratiecode: 14B415)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
Geen zorgactiviteiten gevonden bij dit Zorgproduct
;