(bv: 990030012, 990062012, 099499008, 099999036, 990816007, 099899003, 029399014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990004010) met declaratienummer (15D165)

Operatie aan de schedel bij Plastische chirurgie aan het gezicht


Prijs van: Operatie aan de schedel bij Plastische chirurgie aan het gezichtKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,07100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.1378%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38028Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III.152%
30204Plastiek van schedeldefect met autoloog transplantaat, zonder duratransplantaat.1,552%
30205Plastiek van schedeldefect met homoloog transplantaat of alloplastisch materiaal, zonder duratransplantaat.152%
30831Reconstructie orbita m.b.v. gevasculariseerd bot transplantaat.226%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.126%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,1622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.278%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.126%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).126%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).126%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).34,6778%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.12,3378%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed16,3378%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2978%
70715Trombocyten tellen778%
70442Natrium17,6778%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.478%
70419Kreatinine1,6778%
70716Reticulocyten tellen2,6778%
70443Kalium17,6778%
70116Ureum1,6778%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,3378%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,3378%
70119Chloride11,6778%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,6778%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,6778%
70424Alkali reserve30,6778%
70468Melkzuur7,3378%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.7,3378%
70717Differentiele telling (hand)152%
70718Differentiele telling (machinaal)152%
70469Magnesium326%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.126%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep226%
70421Fosfaat126%
70460Triglyceriden126%
70303Sediment126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,552%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)252%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch452%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,552%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch226%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch726%
70503Kweekproef op tuberculose126%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190338Inwendige schedeldistractor.126%
190339Uitwendige schedeldistractor.126%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,5100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat575%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname178%
;