(bv: 990516009, 020108045, 149899007, 020108239, 129999079, 029199193, 979002147, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990004012) met declaratienummer (15D167)

Complexe reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg


Prijs van: Complexe reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurgKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 55 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.361%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.125%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,257%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.3,53%
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.12,577%
190204Verpleegdag.13,5723%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1313%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,8611%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.133%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,1818%
39045Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.1,1115%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,2513%
39047Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bv. arm of been, inclusief verkrijgen multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied.1,2911%
39001Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.1,1710%
38998Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.110%
38999Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.110%
39031Transplantatie van fascie.1,1710%
39046Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bv. hand of voet, inclusief verkrijgen multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied.1,3410%
39027Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.18%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.17%
39028Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.15%
39030Transplantatie van derma en/of vet.15%
39014Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.1,335%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,345%
38802Excochleatie en/of sequestrotomie van kleine beenderen.13%
39013Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.13%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.13%
30461Neurolysen m.b.v. operatiemicroscoop of loupevergroting.13%
39015Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verwonding.43%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,53%
39036Vrij spiertransplantaat, gevasculariseerd met zenuwaansluiting.13%
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.110%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,345%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.1,53%
38894Verwijderen klein gips.2,53%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,2520%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,1710%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,48%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.17%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.15%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.15%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,8866%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,6556%
70443Kalium4,1652%
70442Natrium4,2351%
70419Kreatinine3,9536%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,8634%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,5734%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,333%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,2131%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1730%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,2329%
70116Ureum4,6326%
70715Trombocyten tellen4,3325%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,0125%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)716%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,2215%
70468Melkzuur3,5615%
70424Alkali reserve7,6815%
70707Protrombinetijd3,2911%
70421Fosfaat5,1411%
70703Bezinkingssnelheid311%
70469Magnesium4,1411%
70119Chloride3,2911%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)610%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,510%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,1710%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,510%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,1710%
70704Bloedingstijd1,3410%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk68%
70718Differentiele telling (machinaal)3,28%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,48%
74895Kreatine-fosfokinase17%
74896Alkalische fosfatase8,57%
74802Albumine77%
70717Differentiele telling (hand)3,675%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,335%
70130Urinezuur3,675%
70303Sediment15%
74801Eiwit7,335%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,335%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel25%
70481Cellen tellen in liquor1,53%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70487Fibrinogeen13%
70714Eosinofielen tellen23%
70307Amylase13%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,53%
70738Trombinetijd23%
70716Reticulocyten tellen3,53%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,6138%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,536%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,0634%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,523%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5421%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch218%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,8310%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.17%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch17%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.6,777%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,017%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,0918%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,5710%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1352%
39692Preassessment opname.120%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.111%
;