(bv: 990216007, 181105012, 020110107, 020108107, 020108099, 049899015, 099699094, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990004033) met declaratienummer (15B376)

Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg


Prijs van: Borstverkleining bij / door een plastisch chirurgKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4155 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 030,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4687%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2331%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,7384%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,719%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,095%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33971Plastische correctie van een deformiteit van de mamma.1,7599%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,8755%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6450%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5530%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0529%
70715Trombocyten tellen1,3416%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,4215%
70419Kreatinine1,1110%
70443Kalium1,079%
70442Natrium1,078%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,856%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,134%
70703Bezinkingssnelheid1,134%
70718Differentiele telling (machinaal)1,113%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,733%
70116Ureum1,073%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,822%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,572%
70707Protrombinetijd1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,673%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,792%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,155%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0476%
39692Preassessment opname.1,0335%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,154%
39691Preassessment dagopname.1,012%
;