(bv: 990035005, 010501003, 129999068, 140801004, 029499042, 029199154, 972802075, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990004054) met declaratienummer (15D205)

Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen


Prijs van: Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 16301 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 930,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9884%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1141%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0424%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,0135%
190035Dagverpleging I.1,0231%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,1111%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,875%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,029%
39416Artroscopie van de pols.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38382Operatieve behandeling contractuur van dupuytren door middel van excisie van de fascia palmaris en multipele transposities van huid (Z-plastieken).1,3926%
38868Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren, open procedure (zie 038867 voor endoscopisch).1,0810%
38871Tenolyse flexor vinger of handpalm.1,137%
38300Extirpatie van handwortelbeentjes.1,024%
38872Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.1,134%
38856Operatieve behandeling tendovaginitis stenosans.1,153%
38857Operatieve A1-pulley release.1,163%
38370Straalsgewijze excisie fascia palmaris.1,333%
30461Neurolysen m.b.v. operatiemicroscoop of loupevergroting.1,123%
38351Arthrodese van een interphalangeaal gewricht.1,093%
38874Peesplastiek met transplantaat.1,023%
38863Hechten van een of twee buigpezen, per pees.1,182%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,162%
38391Amputatie of exarticulatie van een vinger of een deel van een vinger.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38894Verwijderen klein gips.1,557%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.1,345%
38196Circulair gips voor hand, onder- en bovenarm.1,354%
38195Gipsspalk voor hand, onder-en bovenarm.1,153%
38895Verwijderen groot gips.1,273%
39100Gipsspalk voor hand en elleboog.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,5817%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4811%
70419Kreatinine1,047%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,176%
70443Kalium1,046%
70442Natrium1,046%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,865%
70715Trombocyten tellen1,034%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,073%
70116Ureum1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,057%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,385%
193012Enkelvoudige ergotherapie6,015%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1,0226%
190021Klinische opname1,0318%
39692Preassessment opname.1,036%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,143%
;